Restrukturalizace - reorganizace - sanace

Na konferenci Insolvence 2018 - Insolvence a restrukturalizace v číslech se sešlo přes 150 účastníků

Více než 150 vědců a studentů se sešlo 24. května na pražské Vysoké škole ekonomické. Diskutovali o problematice insolvencí a restrukturalizace.

Docent Luboš Smrčka k průběhu poznamenal: "S tím, jak pokračuje projednávání tak zvané oddlužovací novely insolvenčního zákona, která je známá také jako Sněmovní tisk 71 (ZDE), se pozornost veřejnosti upíná především k problematice fyzických osob. Naše konference ale ukázala, že je třeba komplexní pohled a je vhodné vidět insolvenční zákon především jako logický a strukturovaný celek, nikoliv jako dva od sebe oddělené světy podnikatelů a nepodnikatelů."

Konference se již tradičně konala bez vložného. "Našim cílem je především poskytnout co nejširší obci včetně studentů maximální množství informací a také zprostředkovat výsledky výzkumů, které se uskutečňují na Vysoké škole ekonomické v rámci našeho Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka," uvedl vedoucí týmu Výzkum insolvence docent Luboš Smrčka. Ten také spolu s ing. Petrem Houdkem přednese příspěvek na téma Behaviorální výzkum příčin bankrotu.

Finální program konference naleznete ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.