Databáze výzkumů

Na tomto místě jsou k dispozici veškeré informace o statistických výzkumech insolvenčních řízení, které uskutečňuje tým Výzkum insolvence od roku 2012. Tyto výzkumy ale popisují celé období insolvenčních řízení od účinnosti insolvenčního zákona, tedy od 1. ledna 2008. 1. vlna šetření se uskutečnila na přelomu let 2012 a 2013, 2. vlna pak na jaře a v létě roku 2013. 3. vlna byla zahájena v říjnu roku 2013 a v současnosti probíhá.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.