Tým zveřejňuje kompletní souhrn dat ze statistických šetření

28.04.2016

Vědecký tým Výzkum insolvence zveřejňuje kompletní dosud zpracovaná data ze statistických šetření insolvenčních řízení tak, jak je analyzoval na základě sebraných dotazníků.

Kompletní soubor je k dispozici ZDE.

Obsahuje všechny výstupy, které použil autorský tým připravované publikace Insolvenční řízení - očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona. tato kniha je v současné době v tisku (nakladatelství Professional Publishing, ISBN 978-80-7431-151-2).

"Veškeré výsledky naší práce jsou tedy plně dostupné kolegům z jiných pracovišť a samozřejmě je možné s nimi při dodržení zásad odkazů a uvedení zdrojů dále pracovat, analyzovat je a případně docházet i k vlastním závěrům," uvedl docent Luboš Smrčka, vedoucí týmu Výzkum insolvence.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.