Výsledky 6. vlny statistických šetření budou zveřejněny v průběhu června 2015

26.01.2015

V souladu s projektem TD020190 oznamuje vědecký tým Výzkum insolvence, že výsledky další vlny statistických zkoumání budou zveřejněny v souladu s průběžnými cíli projektu v období před koncem června 2015.

Zveřejnění výsledků dalších vln lze potom očekávat ve druhém pololetí roku 2015. "V současné době se soustřeďujeme na společné práce s Ministerstvem spravedlnosti ČR, když zde existuje významná možnost rozšířit využití moderních informačních technologií nejen na oblast sběru statistických dat, ale také na potenciální daleko hlubší použití on-line principů během insolvenčních řízení," poznamenal k tomu vedoucí týmu Výzkum insolvence docent Luboš Smrčka z Katedry strategie Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.