Finanční křehkost

Jednou z důležitých součástí projektu a práce týmu Výzkum insolvence je koncipování modelu finanční křehkosti, který by respektoval specifické české podmínky a svým zaměřením směřoval nejen k použití v rámci klasických výzkumů, jakými jsou například zátěžové testy bankovního sektoru, ale také jako pomůcka při definování finanční křehkosti rodin a spotřebitelských skupin. Tým zde vycházel v teoretické rovině ze dvou podstatných zdrojů. Prvním byly práce na modelech finanční křehkosti, na kterých se dříve podílel profesor Tsomocos, druhým pak práce týmu výzkumníků z České národní bance. Na základě jejich modelu uskutečňujě ČNB svoje pravidelné zátěžové testy. V této sekci přinášíme výsledky bádání týmu Výzkum insolvence a také některé texty, které byly k tomuto tématu zveřejněny ze strany jiných vědeckých týmů a institucí.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.