Grafy a fotodokumentace

Nezajištění věřitelé mají mizivé šance na peníze - další závěry ze statistických šetření28.01.2015 Vědecký tým Výzkum insolvence zveřejnil v posledních dnech upřesněná data o insolvenčních řízeních a jejich skutečných výsledcích. Jedním z těchto výstupů je také vyčíslení pohledávek registrovaných v konkurzních řízeních a jejich porovnání se skutečně vyplacenými penězi. více

Několik zajímavostí z druhé až páté vlny statistických zkoumání19.01.2015 Zveřejnění výsledků všech případů prozkoumaných v rámci druhé až páté vlny statistických šetření přineslo několik dalších zajímavých poznatků, které vedou k prohloubení našich znalostí o celkovém prostředí řešení úpadků v České republice. více

Třetí vlna výzkumů: lepší výnosy pro zajištěné i nezajištěné věřitele06.04.2014 Podle zatím předběžných výsledků třetí vlny statistických šetření by se mohlo ukázat, že výnosy pro věřitele jsou ve skutečnosti o něco vyšší, než ukazovaly výsledky prvních vln výzkumu. Vedoucí týmu Výzkum insolvence profesorka Eva Kislingerová k tomu poznamenala: "S tím, jak se bude zvětšovat vzorek prozkoumaných případů, tak budou výsledky přesnější a budou mít větší validitu. Nicméně především platí, že ani ony poněkud vyšší výnosy pro věřitele, které jsme nyní zaznamenali, nepředstavují výsledek, který bychom mohli nazvat třeba i jen vzdáleně uspokojivým." více

Nové výsledky analýz druhé vlny statistických šetření: nezajištění věřitelé přišli v 361 řízeních skoro o tři miliardy korun14.01.2014 Tým Výzkum insolvence v rámci zpracování druhé vlny statistických šetření připravil několik zajímavých grafů, které upozorňují na množství nových skutečností a informací o průběhu insolvenčních řízení v České republice. Zároveň zveřejňujeme zdrojový datový soubor obsahující kompletní údaje o druhé vlně po jejich revizi. více

Druhá vlna statistických šetření: grafická vyjádření a zdrojový soubor17.12.2013 Tým Výzkum insolvence v rámci zpracování druhé vlny statistických šetření připravil několik zajímavých grafů, které upozorňují na množství nových skutečností a informací o průběhu insolvenčních řízení v České republice. Zároveň zveřejňujeme zdrojový datový soubor obsahující kompletní údaje o druhé vlně po jejich revizi. Upozorňujeme však, že v období mezi únorem a dubnem roku 2014 bude vydána ještě jedna (závěrečná) revize těchto dat. více

Zajímavé výsledky z výzkumu: Výnosy z insolvencí jsou drasticky nízké18.04.2013 První vlna vlastních statistických výzkumů, které uskutečnil vědecký tým Výzkum insolvence na přelomu roku 2012 a 2013, ukázala velmi nízké výnosy věřitelů z insolvenčních řízení. Což bylo plně očekáváno u věřitelů nezajištěných, ale chabé zhodnocení pohledávek u věřitelů zajištěných je přece jenom překvapením. více

Insolvence podle krajů: Největší růst hlásí sever Moravy i Čech.14.02.2013 Poslední data společnosti Creditreform o vývoji počtu insolvencí podle regionů ukazují, že největší růst počtu inoslvenčních návrhů vidíme na severu Moravy a také v severních Čechách, kde počet insolvencí na tisíc registrovaných obchodních společností přesáhl číslo 4. samozřejmě není náhodné, že ve stejných oblastech nalezneme také nejvyšší počty nezaměstnaných. v podstatě se znovu potvrzuje, že nejen případy insolvencí rodin (osobní bankroty), ale i úpadky firemní jsou do značné míry regionální otázkou. více

Nová data o insolvencích podle jednotlivých krajů07.10.2012 Zdroj tabulky: Eva Kislingerová: Vývoj počtu insolvenčních návrhů v roce 2012 a výhled do budoucna. Práce čerpá z těchto zdrojů: Creditreform: Vývoj insolvencí v České republice v roce 2011 Creditreform: Vývoj firemních insolvencí v České republice v roce 2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí V závorce za údajem o nezaměstnanosti je pořadí regionu počítáno od nejvyššího počtu lidí bez práce k nejnižšímu. více

Počet insolvencí na tisíc registrovaných firem v krajích České republiky16.08.2012 Zdroj grafu: Creditreform, zpráva o vývoji insolvencí v České republice, červenec 2012, plné znění zprávy naleznete zde. Jak je vidět, v naprosté většině krajů se počet podaných insolvenčních návrhů v poměru k počtu celkově regoistovaných firem v kraji zvýšil. Výjimky tvoří Středočeský kraj a dále kraj Liberecký. více

Počty zaniklých právnických osob podle typu vlastnictví (1995-2011, stavy daného roku k 31.12.)23.05.2012 Graf pochází z práce Ing. Drahomíry Dubské, CSc.,(Český statistický úřad) Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví? Tato stať je součástí sborníku vydaného u příležitosti konání mezinárodní vědecké konference Transakční náklady českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a zlepšení statistiky insolvenčních řízení. Plný text práce Drahomíry Dubské je k dispozici v sekci „Vědecké konference".(Zdroj grafu: Zdroj: ČSÚ, výběry z RES, vlastní propočty) více

Archiv

2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.