Novinky z práce vědeckého týmu

Transformace rozebraná! Ale zase bude!24.04.2021 Nakladatelství C. H. Beck vyprodalo první vydání publikace Tranformace a restrukturalizace podniku autorského kolektivu pod vedením Jaroslava Schönfelda (vyšlo 2018) a v současnosti probíhá dotisk knihy. Co je ale podstatnější: Na příští rok je již naplánované druhé aktualizované a rozšířené vydání. více

Tým Výzkum insolvence Vám přeje zdravý, úspěšný, veselý, pracovní, zábavný, zajímavý, vědecký a hlavně nekovidový, nevirový a nekonfliktní rok 2021!01.01.2021 Držme se a ono to dobře dopadne! více

Z blogu CRI - Tomáš Richter o německé implementaci03.11.2020 V novém blogu Tomáše Richtera na stránkách Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka se autor zamýšlí nad tím, zda a případně jaké si můžeme vzít poučení z toho, jak při implementaci nové evropské směrnice postupují naši západní sousedé. více

Z blogu CRI - Luboš Smrčka o mimořádných moratoriích a efektivitě dočasných změn v IZ02.10.2020 V novém blogu Luboše Smrčky na stránkách Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka se autor zamýšlí nad tím, zda mimořádné změny v insolvenčním zákoně splnily svůj účel. více

Jaroslav Schoenfeld poskytnul rozhovor Hospodářským novinám03.06.2020 Dlouhé období nesplácených úvěrů předpovídá v rozhovoru pro Hospodářské noviny Jaroslav Schönfeld. Podle jeho slov "dopady koronavirové krize české firmy pocítí se zpožděním. Kritické období přijde ve druhé polovině roku, kdy se ukáže, do jaké míry jsou úspěšné jednotlivé programy, které měly podnikům pomoci." více

Zatímco řádil virus, práce na implementaci Směrnice o restrukturalizaci a insolvenci pokračovaly25.05.2020 Vědecký tým, který řeší projekt TAČR TL02000467 (Vývoj preventivních předinsolvenčních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizace), zveřejnil informace o průběhu třetího kolokvia pořádáného v rámci řešení výzkumného projektu. více

Lee Louda poskytnul rozhovor serveru Česká justice17.05.2020 "K otázce restrukturalizačních poradců vycházíme z předpokladu konsensu podniku v krizi se svými zásadními věřiteli, který také tím pádem bude muset být i na osobě restrukturalizačního poradce," říká mimo jiné Lee Louda v obsáhlém rozhovoru pro server Česká justice. více

Petr Sprinz napsal rozsáhlý text o mimořádném moratoriu pro Právnické listy22.04.2020 Díky svolení nakladatelství C.H.Beck mohl být reprint publikován na stránkách Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka, odkud ho přebíráme. více

Jaroslav Schoenfeld o preventivní restrukturalizaci (přesně po třech měsících)17.04.2020 Jaroslav Schönfeld si dělal o Velikonocích pořádek v počítači a narazil mimo jiné na tři měsíce starý a prakticky hotový koncept textu pro Hospodářské noviny. Ten sice v dané době nakonec nepoužil, ale článek se ukázal s odstupem tří měsíců být velmi aktuální. Doplnil ho tak pouze uvozujícím krátkým komentářem a jinak nezměněný publikoval na blogu CRI. více

K ekonomické podstatě Lex-COVID (Michal Kuděj)10.04.2020 Vláda schválila balík novelizací různých zákonů a především tak zvaný Lex-COVID justice. V reakci na tento krok, který znamená možnost, že celý soubor změn projde v mimořádném režimu legislativním procesem ještě do konce druhé dekády dubna, předkládá Michal Kuděj analýzu ekonomické podstaty věci. více

Bohumil Havel o některých aspektech Lex COVID-justice31.03.2020 Vláda projednala a schválila 31. března tak zvaný Lex COVID-justice. Vedle například Lex COVID-voucher, změn ve spotřebitelských úvěrech a některých dalších jde o rychlou legislativní reakci na krizovou situaci. více

Práce na lex COVID pokračují za pozornosti médií27.03.2020 "Stále více zřejmé je, že dopady koronovirové krize budou velmi hluboké a že většina společnosti si zatím neuvědomuje úplnou vážnost situace se všemi důsledky," poznamenal vedoucí týmu Výzkum insolvence prof. Luboš Smrčka. více

Archiv

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.