Novinky z práce vědeckého týmu

Zveřejňujeme data z výzkumu Jana Kubálka25.08.2019 Po dohodě s autorem zveřejňujeme datové soubory jeho dvou výzkumů, které uskutečnil pro svoji disertační práci. více

Konkurzní noviny přinesly velký rozhovor s Jaroslavem Schönfeldem05.08.2019 Především o nové evropské směrnici, práci týmu Výzkum insolvence i Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka hovoří v posledním čísle Konkurzních novin Jaroslav Schönfeld. více

Odborné kolokvium k výzkumnému projektu TAČR TL0200046730.04.2019 Téma "Finanční charakteristiky podniků, jejichž krize byla řešena v rámci insolvenčního řízení" se stalo náplní odborného kolokvia, které se na půdě Vysoké školy ekonomické konalo k dosavadním výsledkům projektu TAČR TL02000467 "Vývoj preventivních předinsolvenčních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizace." více

KF Legal, s.r.o. rozšiřují spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze05.02.2019 Dlouhodobá spolupráce mezi významnou advokátní firmou KF Legal, s.r.o. a Katedrou strategie bude pokračovat i v dalším období. více

Archiv

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.