Vychází kniha Insolvenční praxe v České republice v období 2008 až 2013

11.10.2013

Na pultech českých knihkupectví se právě v těchto dnesh objevuje kniha Insolvenční praxe v České republice v období 2008-2013. Autorský kolektiv vedený triem Eva Kislingerová, Tomáš Richter a Luboš Smrčka zde shrnuje řadu poznatků o fungování insolvenčního zákona.

"Tímto počinem plnime jeden z úkolů našeho vědeckého záměru, kniha shrnuje mnoho poznatků z předchozí praxe a obsahuje také řadu doporučení pro legislativu a státní správu, jakým směrem by se měly vydat další úvahy o změnách insolvenční legislativy," prohlásila vedoucí týmu Výzkum insolvence profesorka Eva Kislingerová. Kniha, kterou vydává nakladatelství C.H.Bech, bude mít křest v rámci tisakové konference vědeckého týmu dne 17. října 2013.

Vedle členů týmu Výzkum insolvence Evy Kislingerové, Luboše Smrčka, Jaroslava Schönfelda přispěli do knihy také zmíněný profesor Tomáš Richter, jeden z nejváženějších specialistů na obchodní a především insolvenční právo v zemi. "Jsme velmi rádi, že naše spolupráce s panem profesorem přinesla tento výsledek. Jeho práce Insolvenční právo z roku 2008 je určitě to nejlepší, co v teoretické rovině o této problematice v češtině vyšlo a jeho právní erudice je inspirativní," uvedla profesorkla Kislingerová.

Celý autorský kolektiv a příspěvky jednotlivých autorů:
Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., vedoucí autorského kolektivu – předmluva, kap. 1,
kap. 9, doslov, celková redakce
Mgr. Daniel Hříbal, MBA, kap. 6
Ing. Olga Kupec, Ph.D.,kap. 5
JUDr. Branislav Pospíšil, kap. 10
JUDr. František Púry, kap. 7
Ing. Jiří Rajl, kap. 4
JUDr. Tomáš Richter, LL.M.,Ph.D., kap. 8
Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D., kap. 3
Doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc., kap. 2, kap. 9, kap. 12
Ing. Jan Švoma, MBA,kap. 11

Obsah knihy:

Předmluva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII
Seznam obrázků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV
Část I. Insolvenční právo v ČR: velká očekávání, přiměřená zklamání . . . . . . . . . . . 1
1.  První roky insolvenčního zákona . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1  Racionální rovina očekávání . . . . .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2  Skutečné naplnění očekávání  . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.1  Vývoj v oblasti insolvencí fyzických osob                    . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2.2  Vývoj v oblasti insolvencí podnikatelských subjektů . .                     . . . . . . . 8
Shrnutí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 9
Summary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Literatura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 10
2.  Skutečný stav insolvenční praxe v České republice 2008 – 2013 .        . . . . . . . 13
2.1  Ošidná mezinárodní srovnání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      . . . . 14
2.2  Výzkum skutečných výsledků v České republice . . . . . . . . . . . . . . . . .          15
2.2.1  Parametry zkoumaného vzorku a diskuse o vzorku . . . . . . . . .                  . 16
2.2.2  Několik obecných poznámek ke statistickému podchycení
insolvenčních řízení  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      17
2.3  Základní parametry výsledků insolvenčních řízení v České republice . .          . 18
2.3.1  Počáteční fáze insolvenčních řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . 18
2.3.2  Druhá rovina analýzy získaných dat . . . . . . . . . . . . . . . . .                 . . . . 21
2.3.3  Třetí rovina analýzy získaných dat – výnos pro věřitele  . . . .                    . . 23
2.3.4  Čtvrtá rovina analýzy získaných dat – výnos pro věřitele  . . . .                    . 24
2.4  Rozpor mezi odhady hodnoty a výnosem zpeněžení  . . . . . . . . . . . .        .   . 26
Shrnutí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 27
Summary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Literatura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 27
3.  Reorganizace v české insolvenční praxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 29
3.1  Základní údaje o využívání reorganizací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         . 29
3.2  Specifika reorganizací v českém právu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        . . 30
3.3  Analýza dosavadního využívání reorganizací . . . . . . . . . . . . . . . . . .         . . 32

3.4  Kritika nastavení reorganizačních procesů v ČR  . . . . . . . . . . . . . . .       . . . 35
Shrnutí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Summary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 36
Literatura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4. Osobní bankroty a zadlužení osob v letech 2008 – 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.1  Registry jako podstatný informační zdroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        40
4.2  Vyhodnocení dostupných informací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . 41
4.2.1  Osobní bankroty v čase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . 42
4.2.1 Regionální specifika osobních bankrotů . . . . . . . . . . . . . . . .                 .  . 43
4.2.2  Analýza defaultních skupin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . 45
Shrnutí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Summary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Literatura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 50
5.  Dopady zadlužení občanů na zaměstnavatele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . 51
5.1  Přenášení nákladů na zaměstnavatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . 51
5.2  Další dopady na vztah zaměstnance a zaměstnavatele . . . . . . . . . . . .     . . 55
5.3  Specifické problémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . 56
Shrnutí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Summary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Literatura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.  Insolvenční prostředí z pohledu bankovního věřitele . . . . . . . . . . . . . .        . . 59
6.1  Insolvence jako ekonomický stav dlužníka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      . 59
6.1.1  Banka jako systémový věřitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              . . . . 60
6.1.2  Několik poznámek k insolvenční praxi z hlediska
bankovních institucí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . . . . . . . . . . . .  . 61
6.2  Korporátní insolvence z pohledu banky . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . 62
6.2.1  Reorganizace jako „sanační“ způsob řešení úpadku . . . ................. . . . . . 63
6.2.2  Konkurs jako „likvidační“ způsob řešení úpadku . . . . . . . . . ................... . 64
6.3  Oblast nepodnikatelského úpadku z pohledu banky . . . . . . . . . . . .        . . . 65
6.4  Několik „bankovních“ úvah pro budoucí úpravu insolvencí . . . . . . .             . . 66
Shrnutí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Summary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Literatura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 69
7.  Insolvenční řízení a trestní právo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
7.2  Insolvenční zákon a trestní zákoník  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    71
7.1.1  Skutkové podstaty úpadkových deliktů  . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . 71
7.1.2  Trestné činy páchané v souvislosti s úpadkem
a s insolvenčním řízením  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     . . 72
7.1.3  Subsidiarita trestní represe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            . . . 74

7.1.4  Význam insolvenčního zákona pro trestní právo . . . . . . . . .                 . . . 76
Shrnutí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Summary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Literatura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 78
8.  Insolvenční zákon, verze 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
8.1  Časová zvláštnost právní úpravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      . 81
8.2  Empirická data dle sněmovního tisku 929  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 82
8.3  Novela: Změny procesních pravidel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 84
8.3.1  Komunikace soudu s procesními subjekty . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 84
8.3.2  Proces výběru insolvenčního správce ustanoveného soudem . ................... 86
8.3.3  Vztah insolvenčního řízení k exekučnímu řízení . . . . . . . ................ . . . . 88
8.3.4  Lhůta pro přihlašování pohledávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . . . 89
8.3.5  Vliv rozhodnutí o úpadku na jiná probíhající řízení . . . . . . ................... . . 89
8.3.6  Incidenční spory po skončení insolvenčního řízení . . . . . . . . ................ . 90
8.3.7  Spory o pořadí nepřihlašovaných pohledávek  . . . . . . . . . . . ............... . . 90
8.3.8  Neúčinnost nikoli ex lege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . 90
8.3.9  Zveřejňování dokumentů v insolvenčním rejstříku  . .................. . . . . . . . . 91
8.4  Změny v rozhodovacích pravomocech věřitelů . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . 92
8.4.1  Změna insolvenčního správce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 92
8.4.2  Hlasovací práva věřitelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . 92
8.4.3  Věřitelský výbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . 93
8.4.4  Význam ocenění zajištění pro rozhodování věřitelů . . . . . . . .................. . 94
8.4.5  Pokyny zajištěných věřitelů ohledně správy zajištěného
majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . . . . . 94
8.4.6  Pokyny zajištěných věřitelů ohledně zpeněžení zajištěného
majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . . 95
8.4.7  Rozhodování ohledně obsazení dlužníkových statutárních
orgánů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... 95
8.5  Změny v uspokojení věřitelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 95
8.5.1  Priorita pohledávek vzniklých „opravou“ výše DPH . . . . . ..................... . . 96
8.5.2  Sankční subordinace nadsazených přihlášek  . . . . . . . . . . . . . ............ . 96
8.5.3  Přihlášení a uspokojení regresních nároků . . . . . . . . . . . . . . ............... . 96
8.5.4  Sankční subordinace nepřihlašovaných pohledávek . . . . . . . ................. . 97
8.5.5  Vyplácení zajištěných věřitelů v konkursu . . . . . . . . . . . . . . ................ . 97
8.6  Změny v postavení dlužníků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 97
8.6.1  Souhlas soudu s úkony dlužníka po zahájení řízení . . . . . . . ............... . 98
8.6.2  Zveřejňování seznamu majetku při věřitelském návrhu . . . . . ................... 98
8.6.3  Povinnosti dlužníka – osoby s dispozičním oprávněním . . . . . ................ 98
8.6.4  Brána vstupu do reorganizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 99
Shrnutí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Summary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Literatura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 100
9.  Další vyhlídky insolvenčního zákona . . . . . . . . .. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 101
9.1  Problematika pořadí věřitelů ve frontě na aktiva  ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 101
9.2  Otázka uznání pohledávky v daňové souvislosti . . . ...... . . . . . . . . . . . . . 104
9.3  Otázka definice předlužení v InsZ . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . 105
9.4  Potenciál dalšího vývoje InsZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . 106
Shrnutí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 107
Summary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Literatura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Část II.
Mezinárodní souvislosti insolvenční praxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
10.  Poznatky Slovenské republiky z insolvenčních řízení . . . ... . . . . . . . . . . 111
10.1  Výběr správce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 111
10.2  Spříznění věřitelé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 113
10.3  Náklady konkurzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 114
10.4  Věřitelský návrh na vyhlášení konkurzu . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . 115
10.5  Závěr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 115
Shrnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 116
Summary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 116
11.  Přitažlivost ruského trhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
11.1  Insolvenční proces  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 120
11.2  Jak strukturovat úvěrové obchody s Ruskem? . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 123
11.3  Poučný příběh z Ruska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Shrnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 124
Summary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
12.  České právo a právo zemí Evropské unie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 127
12.1  Výkonnost insolvenčních systémů ve vybraných zemích  . . . . . . ......... . 128
12.2  Srovnání některých evropských právních systémů . . . . . . . . . . ......... . . 130
Shrnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 132
Summary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 133
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 133
Doslov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Literatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 141

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.