Partneři

Při realizaci projektu "Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin", který je registrován u Technologické agentury České republiky (TA ČR) pod evidenčním číslem TD 010093, spojilo svoje síly hned několik významných českých institucí a také jeden z největších finančních domů v zemi.

Většina členů vědeckého týmu působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, která je garantem projektu. Zhruba dvě třetiny finančních prostředků poskytuje výzkumnému týmu Technologická agentura České republiky, jejímž úkolem je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR. Projekt byl zařazen do programu OMEGA. Postupy při publicitě výsledků projektu se řídí pravidly TAČR pro tuto oblast. Podstatnou část finančních prostředků (cca třetinu) poskytla také jedna z nejvýznamnějších bank působících v České republice - Česká spořitelna.

Vedle vědců z pražské VŠE se na projektu účastní také odborníci z University of Oxford, zlínské University Tomáše Bati a vedle toho i specialisté z praxe. Bližší informace o vědeckém týmu naleznete zde.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.