Blog CRI - jak to bylo s podniky, na které byl podán insolvenční návrh během koronavitu?

15.12.2020

Neobyčejně zajímavý text zveřejnil na blogu CRI Michal Kuděj. Zabývá se v něm tím, v jaké kondici bylo 376 poodniků, na které byl podán insolvenční návrh během tak zvané koronavirové krize.

Michal Kuděj ve své zajímavé analýze zkoumal především základní provozní marže, zadlužení a pracovní kapitál jednotlivých podniků. Cílem bylo zjistit, zda primárním důvodem podání insolvenčních návrhů na tyto podniky byla pandemie koronaviru nebo zdali se potýkaly s problémy již v období předcházejícím pandemii.

V závěru Michal Kuděj uvádí:

"Na základě provedené analýzy se lze domnívat, že většina analyzovaných podniků se potýkala s významnými potížemi již v letech 2017 až 2019. Byť se ve vzorku nacházejí podniky, jejichž ekonomická situace se vlivem opatření proti šíření pandemie koronaviru razantně zhoršila, u většiny podniků se lze domnívat, že první vlna pandemie a opatření proti jejímu šíření v rámci prvního nouzového stavu u většiny podniků nebyly primárním důvodem podání insolvenčního návrhu. Situace vyvolaná těmito opatřeními mohla podání insolvenčního návrhu akcelerovat, z analýzy však neplyne, že by byla jeho primární příčinou. To proto, že z analýzy naopak plyne, že většina podniků se již v předcházejících obdobích potýkala s finanční nestabilitou, zejména s nedostatečnými maržemi a vysokou celkovou zadlužeností. Zejména nedostatečné marže lze považovat za důvod zhoršující se situace v oblasti nutné hotovosti, která mohla vyústit v platební neschopnost, tedy zákonný znak úpadku."

Celý blog najdete ZDE. Text je přitom sapíše shrnutím detailnější práce, která je k dispozici ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.