Michal Kuděj: Analýza krize 2008 ukazuje, že firmy by mohly přežít koronavirus celkem dobře

21.04.2021

Člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harry Pollaka Michal Kuděj se ve svém textu ptá, jaký je potenciál českých firem při překonávání dopadů současné krize způsobené Covid-19 na základě vybraných ekonomických parametrů z předchozího krizového období. Odpověď je vcelku optimistická.

Z výsledků analýz studie, jejímž spoluautorem je člen vědecké rady CRI Michal Kuděj, vyplývá, že české firmy, které ve své historii nevykazovaly žádné negativní události, se s finanční krizí roku 2008 vypořádaly relativně dobře. Pokles jejich výkonnosti měřený marží a následnou ziskovostí celkových aktiv a vlastního kapitálu se po vypuknutí finanční krize logicky zhoršil, ale pokles nebyl fatální a následně se vrátil se na uspokojivou úroveň. Naopak, míra zadlužení, která je jedním z důležitých náznaků možného úpadku společnosti, se zlepšila. České firmy se tak během finanční krize i po finanční krizi stabilizovaly.

Celou studii je možné číst ZDE.Na základě výsledků analýz studie formuluje předpoklad, že vzhledem ke způsobu, jakým se české firmy vypořádaly s finanční krizí v roce 2008 a jejími dopady, by se mohly relativně dobře vyrovnat i s krizí způsobenou pandemií Covid-19.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.