Srovnávací analýzy

V této sekci webových stránek www.vyzkuminsolvence.cz nabízíme ekonomům z akademické oblasti i z praxe řadu informací o insolvenčních postupech a řízeních v mnoha zemích Evropské unie i ve státech stojících mimo EU, a především v těch, se kterými má Česká republika silnou obchodní výměnu. V části Analytické texty naleznou zájemci některé klasické i nové texty, které přispěly či přispívají k posunu teorie práva v oblasti insolvence nebo se staly významnými mezníky ve výzkumu insolvenčních procesů, dále také různé srovnávací studie a texty, kterté se zabývají specifickými otázkami insolvenčního práva mezinárodně i v jednotlivých státech. V části Obchodní vztahy České republiky je možné najít různé informace o zahraničním obchodu a o jeho vlivu na insolvenční řízení a insolvenční situaci. V sekci Mezinárodní srovnání insolvenčních řízení jsou k dispozici především statistické údaje o vývoji insolvenčních řízení v evropském prostředí nebo zprávy s touto tématikou týkající se i dalších států.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.