Tiskové zprávy

Vysoká škola ekonomická v Praze mění anglickou verzi názvu02.10.2020 Vysoká škola ekonomická v Praze mění anglickou verzi názvu. Místo původního University of Economics, Prague bude VŠE pro komunikaci se zahraničím používat označení Prague University of Economics and Business. více

Centrum restrukturalizace a insolvence spojilo síly s právnickou kanceláří Dentons08.11.2016 Hlavním partnerem CRI a podporovatelem výuky pro akademický rok 2016/2017 se stala pražská kancelář globální právní firmy Dentons. více

Právníci Havel, Holásek & Partners podporují CRI08.10.2016 Centrum restrukturalizace a insolvence Fakulty podnikohospodářské pražské Vysoké školy ekonomické a jedna z nejúspěšnějších právních kanceláří v zemi Havel, Holásek & Partners oznámili zahájení úzké spolupráce. více

Tým Výzkum insolvence pokračuje bez podpory TAČR18.09.2016 I když tým Výzkum insolvence získal pro roky 2016 a 2017 podporu Technologické agentury ČR na pokračování bádání v oblasti insolvenčních řízení,z důvodu nedostatku finančních prostředků se přijetí předloženého projektu neproměnilo také ve financování výzkumu. více

Tisková zpráva vědeckého týmu Výzkum insolvence k semináři na téma „Insolvenční řízení – očekávání, realita, budoucnost“08.12.2015 P r a h a (8. prosince 2015) – V pondělí 7. prosince 2015 se v prostorách Senátu Parlamentu České republiky, konkrétně v Jednacím sále Valdštejnského paláce konal seminář pořádaný Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Seminář se uskutečnil v rámci projektu TA CR TD020190 „Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky“. více

Tisková zpráva vědeckého týmu Výzkum insolvence k workshopu na téma „Model finanční křehkosti“27.10.2015 P r a h a (27. října 2015) – Při příležitosti dokončení prací na adaptaci Goodhart-Tsomocosova modelu finanční křehkosti na české prostředí uspořádal vědecký tým Výzkum insolvence workshop, na kterém prezentoval výsledky svého bádání. Workshop se konal 26. října 2015 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze, přednášejícím byl Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. Workshop byl hojně navštíven především odborníky z praxe, ale také řadou insolvenčních soudců a dalších specialistů. více

Tisková zpráva vědeckého týmu Výzkum insolvence k mezinárodní vědecké konferenci Insolvence 2015 – Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi15.04.2015 P r a h a (15. dubna 2015) – V úterý 14. dubna 2015 se již po šesté v prostorách pražské centrály České národní banky sešli na mezinárodní vědecké konferenci specialisté na problematiku defaultu dlužníků, insolvencí, reorganizací a otázky vymáhání pohledávek. Letošní ročník pravidelného setkání dostal název Insolvence 2015 – Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi. více

Tisková zpráva k semináři v Poslanecké sněmovně13.11.2014 V insolvenčních řízeních, které byly zahájeny po 1. lednu 2008 a byly pravomocně ukončeny před koncem roku 2013, bylo souhrnně řešeno asi za 130 miliard korun pohledávek zajištěných a nezajištěných věřitelů. Tyto pohledávky byly u zajištěných věřitelů vyplaceny pouze ve výši necelých 30 procent z celkového požadovaného objemu, u pohledávek nezajištěných je poměr uspokojení necelých pět procent z vymáhané sumy. Tito věřitelé se tak během zmíněného časového období dočkali dohromady pouze asi 10,7 miliardy korun. více

Tým Výzkum insolvence k návrhu na snížení vstupní brány pro reorganizaci10.09.2014 P r a h a – Na konci srpna zveřejnila Asociace malých a středních podnikatelů svůj požadavek vůči Ministerstvu spravedlnosti České republiky, aby tato instituce připravila novelu insolvenčního zákona (zákon číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení). Podstatou této novely má být další snížení „velikostního testu“ podniků pro vstup do reorganizace. více

Tisková zpráva vědeckého týmu Výzkum insolvence k mezinárodní vědecké konferenci Insolvence 201420.05.2014 Již po páté se v prostorách pražské centrály České národní banky sešli na mezinárodní vědecké konferenci specialisté na problematiku defaultu dlužníků, insolvencí, reorganizací a otázky vymáhání pohledávek. Letošní ročník pravidelného setkání dostal název Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům. více

Tisková zpráva týmu Výzkum insolvence ke zveřejnění výsledků analýzy druhé vlny statistických šetření18.10.2013 Vědecký tým Výzkum insolvence zahájil v roce 2012 sérii statistických zkoumání skutečných výsledků insolvenčních řízení vedených v České republice po 1. lednu 2008, tedy po účinnosti nyní platného insolvenčního zákona (Zákon 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení). Z výsledků šetření například vyplývá, že výnosy věřitelů z těchto řízení jsou velmi nízké. více

Tisková zpráva vědeckého týmu Výzkum insolvence: Výnos věřitelů z insolvenčních řízení nedosahuje ani čtyř procent16.04.2013 P r a h a (16. dubna 2013) – Výnosy věřitelů z insolvenčních řízení probíhajících před českými soudy jsou podstatně nižší, než se obvykle předpokládá a pět let používání insolvenčního zákona v tomto směru neznamenalo nějaký výraznější krok dopředu – to je jeden ze statisticky prokazatelných závěrů, který zazní na vědecké konferenci „Insolvence 2013 – konec jedné etapy, začátek další?“. Ta se uskuteční ve čtvrtek 18. dubna v prostorách České národní banky. více

Archiv

2020 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.