Webové stránky www.vyzkuminsolvence.cz zahajují provoz

03.06.2012

P r a h a (4. června 2012) – Vědecký tým výzkumného projektu "Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin" registrovaného u Technologické agentury České republiky (TA ČR) pod evidenčním číslem TD 010093 zahájil dnes provoz webových stránek projektu.

Na těchto stránkách může široká veřejnost nalézt řadu informací o výsledcích práce týmu a tak doslova on-line sledovat vývoj úvah o insolvenčním řízení a široké problematice úpadků. Již nyní je například možné na těchto stránkách objevit sborník k vědecké konferenci „Transakční náklady českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a zlepšení statistiky insolvenčních řízení", která se uskutečnila 22. května 2012 v Konferenčním sále ČNB v Praze. Podobně je zde i řada prezentací přednášejících na této konferenci.

Stránky vedle toho budou přinášet i texty členů vědeckého týmu, které byly a budou publikovány v českých i zahraničních časopisech a týkají se problematiky úpadků, zajímavosti z práce týmu, prezentace z konferencí v zahraničí a další informace. Mimo jiné zde například novináři naleznou přehledně shrnutí nejzajímavějších zpráv o vývoji v oblasti insolvenčních řízení v České republice a v zemích našich nejvýznamnějších obchodních partnerů.

V příštích dnech pak budou webové stránky doplněny také o videozáznamy vědecké konference.

Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., která vede vědecký tým projektu, ke spuštění těchto stránek uvedla: „Chceme prezentovat výsledky naší práce co nejširší veřejnosti ze dvou důvodů. Prvním je, že jde o formu, kterou může veřejnost laická i odborná do značné míry kontrolovat naši práci a posoudit její smysl i užitek. Druhý je z vědeckého hlediska podstatnější. Insolvenční právo a celý insolvenční systém v České republice procházejí důležitým obdobím, kdy je nutné dopracovat tento systém tak, aby byl stejně výkonný a produktivní, jako jsou systémy zemí OECD. Část diskuse o tomto úkolu by se měla odehrávat právě zde, na tomto webu."

 

 

Celá zpráva ve formátu MS Word je ke ztažení zde.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.