Vědecké konference

Insolvence 2020 - panelová diskuse “Selhání v sanačních insolvenčních procesech“21.12.2020 Během mezinárodní vědecké konference Insolvence 2020 (Preventivní a včasné restrukturalizace - implementace v České republice a ve vybraných evropských zemích) se uskutečnila také panelová diskuse o problematice selhání v sanačních insolvenčních procesech. více

Insolvence 2020 - Petr Smutný (PwC) o úloze restrukturalizačních poradců07.12.2020 Role poradců v restrukturalizačním procesu podle evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci je jednou z oblastí, kde směrnice ponechává členským zemím poměrně výrazný prostor pro vlastní řešení. Nad možnostmi, jakým způsobem implementovat do českého práva tyto pasáže, se zamýšlí Petr Smutný, partner ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika. více

Insolvence 2020 - přednáška Václava Žaluda o zákoutích krizového financování07.12.2020 Obvyklou podmínkou sanačního řešení situace podniku ve vážnějších finančních obtížích bývá jeho nové financování. Bez něj je velmi pravděpodobné, že záchrana podniku bude nemožná. více

Insolvence 2020 - diskuse mezinárodních odborníků na téma preventivní restrukturalizace25.11.2020 V rámci mezinárodní vědecké konference Insolvence 2020 (Preventivní a včasné restrukturalizace - implementace v České republice a ve vybraných evropských zemích) se uskutečnil také kulatý stůl několika významných zahraničních odborníků na tématiku sanací a preventivní restrukturalizace. více

Insolvence 2020 - přednáška Michala Kuděje o výsledcích výzkumů Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka20.11.2020 Michal Kuděj představil na mezinárodní vědecké konferenci Insolvence 2020 výsledky výzkumů, které se uskutečnily v rámci diskusí o implementaci evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci v Centru restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při Vysoké škole ekonomické v Praze. Výsledky těchto zkoumání jsou používány při diskusích odborného týmu, který na ministerstvu spravedlnosti připravuje podklady pro přípravu implementační legislativní normy. více

Insolvence 2020 - přednáška Kláry Vítkové a Ondřeje Zezulky02.11.2020 Zcela nový institut preventivní restrukturalizace podle evropské směrnice ve srovnání s reorganizací podle insolvenčního zákona očima odborníků Ministerstva spravedlnosti České republiky - to je obsah přednášky Mgr. Ing. Kláry Vítkové a Mgr. Ondřeje Zezulky, Ph.D. na letošní vědecké konferenci Insolvence 2020. více

Insolvence 2020 - přednáška Bohumila Havla28.10.2020 Na letošní konferenci přednesl docent JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. příspěvek s názvem "Odpovědnost členů orgánů obchodní korporace v době preventivní restrukturalizace". V následujícím článku naleznete stručnou charakteristiku vystoupení a také odkaz na záznam přednášky. více

Insolvence 2020 - přednáška Tomáše Richtera19.10.2020 V úvodu letošní konference Insolvence 2020 vystoupil doc. JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M. s přednáškou „Co víme o evropské restrukturalizační směrnici rok poté“. více

Konference Insolvence 2020 proběhla - ale bez účasti veřejnosti17.09.2020 Dlouho připravovaná a jednou i odložená mezinárodní vědecká konference Insolvence 2020 nakonec proběhla - bohužel z epidemiologických důvodů bez účasti veřejnosti. více

Michal Kuděj a Bohumil Havel přednášeli o mezeře krytí11.09.2020 Přinášíme krátký rozhovor s členem Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka Michalem Kudějem o mezeře krytí a o možnostech využívání tohoto instrumentu. Ten byl do českého insolvenčního práva vložen již před několika lety. Zatímco v legislativní rovině svoji funkci splňuje a umožňuje podnikům efektivně vyvracet domněnku insolvence a tím snižovat ekonomické škody vyplývající z insolvenčního návrhu, jeho další využívání v širším kontextu je zatím menší. více

Odložená konference o insolvencích je již na dohled28.08.2020 Odložený termín mezinárodní konference Insolvence 2020 se blíží: Již 16. září se uvidíme v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. více

Jaroslav Schoenfeld o letošní konferenci Insolvence 202004.06.2020 Před několika dny oznámili pořadatelé mezinárodní vědecké konference Insolvence 2020 - Preventivní a včasné restrukturalizace - implementace v České republice a ve vybraných evropských zemích nové datum konání akce. Uskuteční se 16. září na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Klíčového orgánizátora akce Jaroslava Schönfelda jsme se zeptali, nakolik bude podle jeho názoru podzimní konference odlišná od té, která byla připravována na původní jarní termín. více

Archiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.