Efektivní zpeněžování aktiv v insolvenci - téma Zdenky Klapalové a Dušana Dvořáka na konferenci Insolvence 2019 (video)

03.09.2019

Z hlediska věřitele je úspěšnost zpeněžení aktiv dlužníka v insolvenčním řízení podstatnou podmínkou, aby mohl být celý proces chápán v rámci možností jako pozitivní. Dušan Dvořák (partner DRV Legal) s kolegy se mimo jiné zaobírali aspekty výhodnosti výběrových řízení a aukcí v různých situacích insolvenčního řízení.

Pozornost byla věnována také otázkám daně z přidané hodnoty v insolvenčních řízeních, což je dlouhodobě jeden z citlivých aspektů situace.

Zdenka Klapalová a Dušan Dvořák v závěrečné zhruba čtvrtině své přednášky (kterou je možné shlédnout ZDE) rozebírali také několik případů z praxe (případové studie).

Konference Insolvence 2019 se odehrála na půdě pražské Vysoké školy ekonomické koncem května.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.