Finální program vědecké konference v ČNB

14.04.2015

Přinášíme novou podobu programu vědecké konference na téma "Insolvence 2015: Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi". Konference se odehrává dnes na půdě České národní banky.

KONGRESOVÝ SÁL ČNB, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 30, PRAHA 1

ÚTERÝ 14. DUBNA 2015, 9.00 - 16.30 HOD

 

Program konference

        8.15 – 9.00          Registrace účastníků, Ranní káva

        9.00 – 9.20          Slavnostní zahájení, úvodní slovo

                                               Ing. Miroslav Singer, Ph.D. (ČNB)

      9.20 – 12.35          Dopolední program

             9.20 – 9.50             Mgr. Dušan Sedláček, (Havel & Holásek)
Šikanozní insolvenční návrhy

           9.50 – 10.20             Gijs van Dijck, LL. M., Ph.D. (Tilburg University)
How to fund insolvent estates?

         10.20 – 11.10             JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL. M., Ph.D. (WEIL, GOTSHAL & MANGES)
Řešení úpadku formou reorganizace ve Spojených státech amerických (shody a odlišnosti s českou právní úpravou)

         11.10 – 11.15             Přestávka

         11.15 – 12.05             PhDr. Ing. Zdena Klapalová, CSc. (Knight Frank)
Mgr. Juraj Alexander, LL. M. (Dentons)
Obchodní a právní předpoklady úspěchu prodejního procesu v insolvenci – případová studie LESS & TIMBER

         12.05 – 12.35             Ing. Jan Švoma (VŠE)
Úspěšná reorganizace nebo z bláta do louže? Několik kritických postřehů k reorganizaci v rámci kapitoly 11 konkurzního zákona USA

    12.35 – 13.15          Oběd

     13.15 – 16.20          Odpolední program

         13.15 – 13.45             Ing. Michal Kuděj (TARPAN Partners)
Ing. Lee Louda (Louda IS)
Standardizace procesů v insolvenčním řízení jako jedna z cest k odstranění šedých zón a zvýšení předvídatelnosti insolvenčního procesu

         13.45 – 14.15             Mgr. David Urbanec (DUNOVSKÁ & PARTNEŘI)
Bankovní syndikát  - specifický věřitel v insolvenčním řízení

         14.15 – 14.45             Mgr. Antonín Stanislav (MSp)
Výkon dohledové činnosti Ministerstva spravedlnosti

         14.45 – 14.50             Přestávka

         14.50 – 15.20             Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. (VŠE)
Prezentace výstupů projektu TA ČR

         15.20 – 15.50             JUDr. Dušan Dvořák (DRV Legal)
Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu právní judikatury

         15.50 – 16.20             doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA (VŠE)
Behaviorální finance v insolvenci: pohled soudního znalce

    16.20 – 16.30          Závěr konference

    16.30 – 17.30          Slavnostní přípitek ve foyer konferenčního centra ČNB

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.