Konference TMA: Jaká je budoucnost restrukturalizací ve střední a východní Evropě?

02.11.2015

V Kongresovém centru České národní banky v Praze se v pondělí 9. listopadu (od 9:00 do cca 16:00) uskuteční konference s názvem Restrukturalizace a trendy ve střední a východní Evropě. Odborným garantem konference je Vysoká škola ekonomická.

 

Odkaz na konferenci: http://turnaround.cz/restrukturalizacni-forum-2015/
Registrace na: http://turnaround.cz/restrukturalizacni-forum-2015/registrace/ 


Restrukturalizace a trendy ve střední a východní Evropě

Konference je určena pro odborníky, kteří se zabývají restrukturalizací a krizovým řízením firmy (včetně interim manažerů), finanční poradce a investory, bankéře a zástupce věřitelů, advokáty, insolvenční správce či soudce a další, kteří se ve své profesi s touto problematikou setkávají.

Cílem konference je:

– představit proces restrukturalizace firmy na zajímavých příkladech z praxe
– zprostředkovat zástupcům strany věřitelů pohled z druhé strany
– představit nové regulatorní předpisy a jejich vliv na insolvenční řízení.
– podpořit výměnu názorů, sdílení znalostí a zkušeností mezi osobami zabývajícími se krizovým řízením, restrukturalizací a insolvencí.

Akce probíhá pod záštitou guvernéra České národní banky Miroslava Singera.

Kontakt pro případné dotazy:
Ludmila Barborková
konference@turnaround.cz

Program:

Úvod a představení Turnaround Management Association
Petr Smutný – předseda TMA; David Plch – místopředseda TMA
Nesystémové příčiny obtíží podniku v době ekonomického růstu
Lukáš Horáček (Komerční banka), Pavel Procházka (Komerční banka)
Panelová diskuze na téma Non Performing Loans aneb příležitost pro investory
Jan Běhounek (CollectionsPro), Matúš Džavan (Raiffeisenbank), Martin Machoň (APS Holding), Tomáš Rašovský (EuroCollectNet), Jiří Wallenfels(Exekutorský úřad Klatovy)
Moderuje: Petr Smutný (PwC)
Zachování hodnoty v nelehkých dobách: Investování na způsob „5-Haven“ a zkušenosti z mezinárodních restrukturalizací
Axel Koch (5-Haven, OKA-Y Consult, Švýcarsko), Georg Saint-Denis (5-Haven, Ch. Renz, Německo)
Case study: Hidria (Slovinsko)
Inovativní finanční restrukturalizace hlavního dodavatele automobilového průmyslu ve Slovinsku
Petr Smutný (PwC)
Panelová diskuze na téma novelizace insolvenčního zákona
Juraj Alexander (Dentons), Tomáš Richter (Clifford Chance), Jaroslav Schonfeld (VŠE), Antonín Stanislav (Ministerstvo spravedlnosti)
Moderuje: David Plch (White&Case)
Panelová diskuze na téma nekalých praktik a forenzních technik
Jiří Herczeg (White&Case), Maroš Holodňák (KPMG)
Moderuje: Tomáš Kafka (EY)
Diskuse k druhému bloku a slovo závěrem
David Plch – místopředseda TMA, Petr Smutný – předseda TMA
Neformální diskuse, sklenka vína

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.