Ján Lalka o rizicích reorganizace z hlediska forenzního auditora (video)

14.08.2019

Jeden z klíčových odborníků společnosti Surveilligence, která se specializuje na forenzní problematiku ve vztahu s ekonomickými ději, analyzoval na květnové konferenci Insolvence 2019, rizika spojená se zahájením reorganizace.

Video z vystoupení Jána Lalky je k dispozici ZDE. Významný odborník na forenzní problematiku spojenou s ekonomickými ději analyzoval ve svém vystoupení nejen celkovou situaci, ale zabýval se především konkrétními případy s ukázkami z praxe.

Jan Lalka, CFE, Managing Director a zakladatel Surveilligence, má 19 let zkušeností s řízením finančních rizik, s podnikovými financemi, z toho 13 let s vyšetřováním závažné hospodářské kriminality. Pracoval pro mezinárodní banku na řízení tržních rizik, v privátní skupině rizikového kapitálu. Podílel se na restrukturalizaci strojírenské společnosti a byl jedním ze zakladatelů faktoringové společnosti. Před založením Surveilligence působil téměř čtyři roky ve forenzním oddělení ve společnosti Deloitte.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.