K dispozici jsou videozáznamy z vědecké konference v České národní bance

30.04.2015

Jako tradičně přinášíme videozáznamy jednotlivých vystoupení z mezinárodní vědecké konference, která se konala v prostorách České národní banky.

Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. a Ing. Miroslav Singer, Ph.D. Slavnostní zahájení konference

Mgr. Dušan Sedláček, (Havel & Holásek) Šikanozní insolvenční návrhy

Gijs van Dijck, LL. M., Ph.D. (Tilburg University) How to fund insolvent estates?

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL. M., Ph.D. (WEIL, GOTSHAL & MANGES) Řešení úpadku formou reorganizace ve Spojených státech amerických (shody a odlišnosti s českou právní úpravou)

PhDr. Ing. Zdena Klapalová, CSc. (Knight Frank), Mgr. Juraj Alexander, LL. M. (Dentons) Obchodní a právní předpoklady úspěchu prodejního procesu v insolvenci – případová studie LESS & TIMBER

Ing. Jan Švoma (VŠE) Úspěšná reorganizace nebo z bláta do louže? Několik kritických postřehů k reorganizaci v rámci kapitoly 11 konkurzního zákona USA

Ing. Michal Kuděj (TARPAN Partners), Ing. Lee Louda (Louda IS) Standardizace procesů v insolvenčním řízení jako jedna z cest k odstranění šedých zón a zvýšení předvídatelnosti insolvenčního procesu

Mgr. David Urbanec (DUNOVSKÁ & PARTNEŘI) Bankovní syndikát  - specifický věřitel v insolvenčním řízení

Mgr. Antonín Stanislav (MSp) Výkon dohledové činnosti Ministerstva spravedlnosti

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. (VŠE) Prezentace výstupů projektu TA ČR

JUDr. Dušan Dvořák (DRV Legal) Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu právní judikatury

doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA (VŠE) Behaviorální finance v insolvenci: pohled soudního znalce

doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. a prof. Ing. Hana Machková, CSc. Slavnostní ukončení konference

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.