Michal Kuděj o národohospodářských aspektech nové směrnice (video)

12.08.2019

Na květnové konferenci Insolvence 2019 vystoupil také Michal Kuděj s přednáškou "Národohospodářské aspekty úpadku a preventivní restrukturalizace".

Nyní přinášíme vidozáznam z tohoto vystoupení (ZDE) nebo na tomto odkazu: https://lnkd.in/g7bEwWp. K této přednášce je k dispozici také prezentace (ZDE) nebo na tomto odkazu: https://lnkd.in/gJGWDNP

Základní otákou přednášky bylo, jaký dopad bude mít směrnice o preventivních restrukturalizacích na zaměstnanost (vzhledem k tomu, že tento aspekt byl hlavním důvodem, který uvedla Evropská komise, když na konci roku 2016 návrh představila)? Jaký dopad bude mít také na spotřebu a investice jako klíčové součásti HDP? Jak lze vybrané dopady analyzovat, pracujeme-li s údaji z ČR v letech 2008 – 2018?

N to všechno odpovídá příspěvek od Michal Kuděj, který je koncipován právě jako zamyšlení nad některými makroekonomickými souvislostmi úpadku podniku a preventivní restrukturalizace.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.