Program konference Insolvence 2018 - Insolvence a restrukturalizace v číslech

23.03.2018

Přinášíme program vědecké konference insolvence 2018, která se uskuteční 24. května v místnosti RB 101 od 8:30 do 17:00. Připomínáme také, že konference se pořádá bez vložného a registrace je možná do 21. května 2018 nebo do naplnění kapacity.

8.30 – 9.00 REGISTRACE

 

9.00 – 9.20 ZAHÁJENÍ KONFERENCE, ÚVODNÍ SLOVO

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

Prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze

 

9.20 – 12.15 DOPOLEDNÍ SEKCE

 

9.20 – 9.50 Paralelní česko-slovenská reorganizace podle nového evropského insolvenčního nařízení – hypotetická případová studie.

JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LL.M.

Institut ekonomických studií UK, člen vědecké rady CRI Harryho Pollaka VŠE, Of Counsel, Clifford Chance LLP, Praha.

 

9.50 – 10.20 Vliv mezery v krytí na standard péče při správě korporace.

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.,

vědecký pracovník ÚSP AV ÈR, Of Counsel, PRK Partners, s.r.o., advokátní kancelář, člen vědecké rady CRI Harryho Pollaka VŠE.

 

10.20 – 10.50 DPH v insolvenčním řízení.

JUDr. Martin Froněk,

Dentons Europe CS LLP.

 

10.50 – 11.15 PŘESTÁVKA NA KÁVU

 

11.15 – 11.30 Behaviorální výzkum příčin bankrotu

Ing. Petr Houdek,

VŠE v Praze

doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.,

člen vědecké rady CRI Harryho Pollaka VŠE.

 

11:30 - 12:00 10 let oddlužení v Čechách aneb umění býti bankrotářem

JUDr. Petr Sprinz, Ph.D.,

partner AK Havel & Partners.

 

11:50 - 12:10 Cesta do ráje a do pekla – dlužníci a jejich věřitelé před vyhlášením úpadku

Ing. Mgr. Zuzana Fišerová

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

12.10 – 13.15 OBĚD

 

13.15 – 17.00 ODPOLEDNÍ PROGRAM

 

13.15 – 13.45 Výsledky výzkumu - finanční charakteristiky podniků před moratoriem.

Ing. Michal Kuděj,

VŠE v Praze, člen vědecké rady CRI Harryho Pollaka VŠE.

 

13:45 – 14:15 Výsledky výzkumu - předbalené reorganizace.

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.,

VŠE, člen vědecké rady CRI Harryho Pollaka VŠE.

 

14.15 - 14:45 Mocktrials, aneb simulace insolvenčních procesů – pohled učitele a studenta.

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., Ing. Martina Krásnická, Ph.D., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Bc. Pavel Matička, Bc. Tomáš Čaněk

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

14.45 – 15.15 Prezentace studentů VŠE v Praze vedlejší specializace Turnaround management.

 

15.15 – 15.30 PŘESTÁVKA NA KÁVU

 

15.30 – 15.45 Štatistiky odporovateĺných úkonov zo šetrení vyvádzania majetku úpadcov v Českej republike

Ing. Ján Lalka, CFE, CII,

Managing Director, Surveilligence, s.r.o.

 

15.45 – 16.30 Případová studie – Sanace developerského projektu,

Ing. Zdenka Klapalová, CSc.,

Partner, Managing Director Knight Frank,

JUDr. Martin Fronìk,

Dentons Europe CS LLP.

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.,

VŠE v Praze, CRI Harryho Pollaka VŠE.

 

16:30 – 16:45 Předání ceny za nejlepší práci studentů VŠE v oblasti Turnaround managamentu ve spolupráci s Turnaround management association Česká republika.

 

16:45 – 17:00 ZÁVĚREČNÉ SLOVO

 

Program konference ke stažení naleznete ZDE. Pozvánku na konferenci naleznete ZDE.

REGISTRACE:
Online na adrese: https://goo.gl/forms/9e5MzEfX6sDsjFSD3
Registrace jsou otevřené do naplnění sálu, nejpozději však do 21. května 2017.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.