Sborník k mezinárodní vědecké konferenci v plném znění

14.04.2015

Přinášíme v plném znění všechny texty ze sborníku, který byl vydán k dnešní mezinárodní vědecké konferenci "Insolvence 2015: Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi".

Sborník je k dispozici ve formátu pdf ZDE.

 

Obsah


Behaviorální finance v insolvenci: pohled soudního znalce ...................................................... 5
Roman Čibera - Tomáš Krabec
Insolvence 2015: Lze se spolehnout na znovuobnovený růst české ekonomiky? ................... 14
Drahomíra Dubská
Náčrt budoucího vývoje insolvenčního práva v České republice ............................................ 26
Eva Kislingerová
Role oceňovatele při řešení úpadku podniku – zkušenosti z české praxe .............................. 37
Přemysl Krch
Standardizace insolvenčních procesů – návrh standardu pro posuzování úpadku ................ 44
Michal Kuděj – Lee Louda – Juraj Alexander
Problematika šikanózních návrhů z hlediska legislativy a ochrany tržního prostředí .............. 56
Jan Plaček
Některá data o výzkumu skutečných výsledků insolvenčních řízení ........................................ 67
Jaroslav Schönfeld – Petr Ševčík
Některá specifika rozhodování krajských soudů v insolvenčních řízeních .............................. 73
Luboš Smrčka – Jiří Hnilica
Procesní řízení a insolvence .................................................................................................. 84
Vladimír Štípek
Úspěšná reorganizace nebo z bláta do louže? Několik kritických postřehů k reorganizaci v rámci Kapitoly 11 konkurzního zákona USA ....................................................................................................... 89
Jan Švoma

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.