Seminář na půdě Poslanecké sněmovny (článek obsahuje prezentace přednášejících)

14.11.2014

Vědecký tým Výzkum insolvence uspořádal 13. listopadu na půdě Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s Hospodářským výborem PSP ČR odborný seminář o budoucnosti legislativy v insolvenční oblasti.

Klíčovým tématem semináře, který měl název "Insolvenční praxe: Věřitelé a dlužníci", byly především otázky legislativních návrhů na změny v insolvenčním zákoně. Těch se v poslední době objevilo velké množství a některé z nich by představovaly silný zásah do praxe i do samotné stavby insolvenčního zákona.

Přinášíme prezentace většiny přednášejících a několik fotografií ze semináře:

Prof. Ing. Eva KISLINGEROVÁ, CSc., VŠE v Praze, odborný garant: Struktura potřebných legislativních změn vinsolvenčním zákonu
JUDr. Robert PELIKÁN, Ph.D., první náměstek ministryně spravedlnosti: Stát a jeho postoj k budoucímu nastavení vymáhání pohledávek individuálnímu i kolektivnímu
Doc. Ing. Luboš SMRČKA, CSc., VŠE v Praze: Statistická pravda o insolvenčních řízeních v České republice 2008 až 2014
Mgr. Daniel Hříbal, MBA, Bankovní asociace a Ing. Jaroslav SCHÖNFELD, Ph.D., VŠE v Praze: Insolvenční zákon 2014 z pohledu bankovního sektoru a vymáhání pohledávek
Ing. Lee LOUDA, VŠE v Praze: Diskuse k některým návrhům na novelizace insolvenčního zákona
JUDr. Dušan DVOŘÁK, DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář: Správa a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona
JUDr. Ing. Karel DŘEVÍNEK, LL.M., Ph.D., Weil, Gotshal & Manges advokátní kancelář, Právnická fakulta UK, předseda senátu rozkladové komise ČNB:
Šikanózní insolvenční návrhy a jejich praktické dopady na dlužníky

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.