Seminář v Senátu: Prezentace a fotogalerie

10.12.2015

Za velké pozornosti především odborné veřejnosti proběhl v pondělí 7. prosince na půdě Senátu Parlamentu České republiky seminář s názvem „Insolvenční řízení – očekávání, realita, budoucnost“. Nyní z něj přinášíme některé prezentace přednášejících, případně abstrakty jejich textů, a také fotografie z průběhu akce.

Seminář byl hojně navštíven především odborníky z praxe, ale také řadou insolvenčních soudců a dalších specialistů. Záštitu poskytl senátor Ing. Jan Veleba, který také přednesl úvodní slovo. V něm řadu účastníků poněkud překvapil zdůrazněním toho, že česká ekonomika a český národ by se měly vrátit k tradici spíše masarykovské a v národním hospodářství ztělesněné Aloisem Rašínem či Karlem Englišem, v podnikatelské rovině pak tradicí baťovskou, což je podle slov senátora Veleby tradice rezervovaného přístupu k dluhu. Jako druhá promluvila rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze profesorka Ing. Hana Machková, CSc., která stručně zhodnotila aktivity v oblasti výzkumu insolvence, které se uskutečňují na VŠE v posledních letech.

Výrazným momentem samotné odborné části byl již zahajovací příspěvek JUDr. Tomáš Richtera, LL.M., Ph.D., který se zabýval primárně otázkami chystané novelizace insolvenčního zákona. (Abstrakt příspěvku ZDE.) Z abstraktu citujeme: "Jádrem argumentu je, že navržená novelizace ustanovení § 53 InsZ, o nějž se jedná, vystavuje insolvenční justici významným novým korupčním rizikům, která nejsou dostatečným způsobem kompenzována/vyvážena. Skutečnost, že insolvenční soudci budou nově dle § 53(4) a (5) InsZ vybaveni diskreční pravomocí rozhodovat o odebírání hlasovacích práv věřitelům, kteří by je jinak měli na základě výsledků přezkumu pohledávek mít, případně o přidělování hlasovacích práv věřitelům, kteří by je jinak mít neměli, z povahy věci vytvoří prostor pro nové korupční nabídky. V opravdu velkých korporačních insolvencích mohou přitom tyto nabídky snadno dosáhnout řádu výše celoživotního čistého příjmu soudce."

Z dalších prezentací přinášíme: Mgr. Petr Sprinz: Zajištěný věřitel v insolvenčním řízení – vybrané otázky (ZDE), Ing. Lee Louda a Ing. Michal Kuděj: Ekonomická podstata posuzování znaků úpadku (ZDE), Mgr. Daniel Hříbal: Insolvence - 8 let zkušeností z pohledu bank (ZDE), Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.: Reorganizace vs. sanační konkurz (ZDE), Ing. Jan Plaček a Mgr. Antonín Stanislav: Exekuce vs. Insolvence – průnik dvou světů (ZDE).

Poslední příspěvek člena týmu Výzkum insolvence Jana Plačka s pracovníkem Ministerstva spravedlnosti České republiky Antonínem Stanislavem naznačuje další směr, kterým se badatelé z pražské Vysoké školy ekonomické hodlají v budoucnosti zaobírat, totiž analýzou vzájemných vztahů exekučního a insolvenčního řízení.

Pozvánka s programem semináře je k dispozici ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.