Tradiční konference v ČNB se blíží - čas na registraci se krátí

10.03.2015

Již za měsíc proběhne na půdě České národní banky mezinárodní vědecká konference Insolvence 2015 - Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi. Zájemcům se krátí čas na registraci, která je nutná striktně do 3. dubna 2015 - avšak vzhledem k omezené kapacitě sálu je možné, že bude uzavřena ještě dříve. V textu článku přinášíme program konference.

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra strategie pořádá pod záštitou rektorky VŠE prof. Ing. Hany Machkové, CSc. v rámci projektu TA ČR TD020190 „Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky“ mezinárodní vědeckou konferenci

Insolvence 2015 – Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi

Termín: úterý 14. dubna 2015 9.00 – 16.30 hod.

Místo: Kongresový sál ČNB, Senovážné náměstí 30, Praha 1

Pozvánka v AJ k dispozici ZDE, v ČJ ZDE.

Program je možné stáhnout ZDE.

Konference se koná bez vložného.

Termíny

 • Uzávěrka registrací: do naplnění kapacity sálu, nejpozději do 3. dubna 2015
 • Odevzdání příspěvků do sborníku: do 30. března 2015 k rukám Ing. Jindřicha Špičky, Ph.D.

Pokyny k příspěvkům

 • Formát: vzor příspěvku – česká verze nebo anglická verze, rozsah: max. 10 normostran
 • Jazyk příspěvku: čeština, slovenština, angličtina
 • Adresa pro zasílání příspěvků: jindrich.spicka@vse.cz
 • Přijaté příspěvky budou publikovány ve sborníku příspěvků na CD, kterému bude přiděleno ISBN. Příspěvky procházejí recenzním řízením.

Registrace

Program

8.30 – 9.00 Registrace

9.00 – 9.20 Slavnostní zahájení, úvodní slovo
Ing. Miroslav Singer, Ph.D. (ČNB) JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. (MSp)

9.20 – 12.35 Dopolední program

 • 9.20 – 9.50 JUDr. Tomáš Richter, LL. M., Ph.D. (Clifford Chance)
  Vynucování práva v oblasti insolvenčních řízení
 • 9.50 – 10.20 Gijs van Dijck, LL. M., Ph.D. (Tilburg University)
  How to fund insolvent estates?
 • 10.20 – 11.10 Ing. Karel Dřevínek, LL. M., Ph.D. (WEIL, GOTSHAL & MANGESú
  Řešení úpadku formou reorganizace ve Spojených státech amerických (shody a odlišnosti s českou právní úpravou)
 • 11.10 – 11.15 Přestávka
 • 11.15 – 12.05 PhDr. Ing. Zdena Klapalová, CSc. (Knight Frank), Mgr. Juraj Alexander, LL. M. (Dentons)
  Obchodní a právní předpoklady úspěchu prodejního procesu v insolvenci – případová studie LESS & TIMBER
 • 12.05 – 12.35 Mgr. Antonín Stanislav (MSp) Výkon dohledové činnosti Ministerstva spravedlnosti

12.35 – 13.15 Oběd

13.15 – 16.20 Odpolední program

 • 13.15 – 13.45 Ing. Michal Kuděj (TARPAN Partners), Ing. Lee Louda (Louda IS)
  Standardizace procesů v insolvenčním řízení jako jedna z cest k odstranění šedých zón a zvýšení předvídatelnosti insolvenčního procesu
 • 13.45 – 14.15 Mgr. Daniel Hříbal, MBA (ČBA)
  Bankovní syndikát – specifický věřitel v insolvenčním řízení
 • 14.15 – 14.45 Mgr. Dušan Sedláček (Havel & Holásek)
  Šikanozní insolvenční návrhy
 • 14.45 – 14.50 Přestávka
 • 14.50 – 15.20 Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. (VŠE)
  Prezentace výstupů projektu TAČR
 • 15.20 – 15.50 JUDr. Dušan Dvořák (DRV Legal)
  Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu právní judikatury
 • 15.50 – 16.20 Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA (VŠE)
  Behaviorální finance v insolveci: pohled soudního znalce

16.20 – 16.30 Závěr konference

16.45 – 19.00 Společenské setkání

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.