Upravený model křehkosti bude tématem workshopu

13.10.2015

Představení upraveného Goodhart-Tsomocosova modelu finanční křehkosti adaptovaného na české prostředí bude hlavní náplní workshopu, který se uskuteční v pondělí 26. října v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta podnikohospodářská
katedra strategie

pořádá v rámci projektu TA ČR TD020190
„Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky“

WORKSHOP

na téma „Model finanční křehkosti“

pondělí 26. říjen 2015

18 – 19 hodin

Zasedací místnost RB 359,

nám. W. Churchilla, Praha 3

Účast na workshopu je zdarma.

Program

  • Představení upraveného Goodhart-Tsomocosova modelu finanční křehkosti adaptovaného na české prostředí.
  • Seznámení účastníků se software Fragsimv2, demonstrace jeho využití.

Přednáší

Registrace

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.