Video z přednášky docenta Tomáše Richtera na konferenci Insolvence 2019

10.08.2019

Přinášíme video z vystoupení doc. JUDr. Tomáše Richtera, LL.M., Ph.D. na konferenci Insolvence 2019 - preventivní a včasné restrukturalizace. Konference se uskutečnila na VŠE v Praze 23. května 2019.

Přednáška Tomáš Richtera se dotýká obdobných otázek, jako vystoupení docenta Bohumila Havla (ZDE). Tomáš Richter se podobně ptá, do kterého právního předpisu bychom měli implementovat novou evropskou směrnicí o restrukturalizačních rámcích a druhé šanci, jak vyřešit otázky vnitrostátní pravomoci (rozhodování insolvenčních či jiných soudů) a zejména jaký by měl být vztah současného nekonkursního řešení úpadku (reorganizace) a nastávajícího řešení, tedy preventivní restrukturalizace.

Video naleznete ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.