Videozáznamy vystoupení jednotlivých řečníků na konferenci v ČNB

26.05.2014

Ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou přinášíme videozáznamy všech vystoupení řečníků na nedávné mezinárodní vědecké konferenci Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům.

Zahájení konference: guvernér České národní banky Miroslav Singer a prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

JUDr. Tomáš Richter, LL. M., Ph.D., Of Counsel, Clifford Chance LLP, Prague: Chybějící článek řetězu: právní podpora neformální restrukturalizace korporačního dluhu

JUDr. František Púry, předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky: Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů

Ing. Michal Kuděj, Tarpan Partners (C.R.) s.r.o., Mgr. Juraj Alexander,LL.M., Dentons Europe CS LLP: Co zákon nezmůže: využití cizích institutů pro sanaci českých podniků

prof. Xavier Mateos-Planas, School of Economics and Finance Queen Mary, University of London: Formal versus Informal Default in Consumer Credit

doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc., Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze: Skutečné výsledky insolvenčních řízení v České republice – analýza dat ze statistických výzkumů

Ing. Olga Kupec, Ph.D., jednatelka a majitelka společnosti ABYDOS, s.r.o.: Předlužení občané – věc soukromá nebo celospolečenská?

 

Mgr. Daniel Hříbal, MBA, Česká bankovní asociace, vedoucí pracovní skupiny pro Work Out: Způsob řešení úpadku a jeho efektivita pro věřitele z pohledu banky

PhDr. Ing. Zdenka Klapalová, CSc., MRICS, Ing. Václav Kovář, KNIGHT FRANK, spol. s r.o., JUDr. David Šimonek, LL.M., Baker & McKenzie: Prodej nemovitosti v insolvenci/konkurzu – jak maximalizovat výnos – případová studie

JUDr. Dušan Dvořák, AK DRV Legal: Nová pravidla správy a zpeněžení aktiv po revizní novele – vyšší výnos pro věřitele?

Mgr. David Smejkal, ředitel znaleckého ústavu A-Consult PLUS spol. s r.o.: Vybraná rizika spojená s oceňováním v insolvenční praxi

Ing. Jan Švoma, MBA, externí spolupracovník Vysoké školy ekonomické: Mezinárodní okénko - zahraniční přístupy k insolvenci

Ing. Drahomíra Dubská, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze: Riziko insolvence: Pomohla měnová intervence ČNB zvýšit konkurenceschopnost českých exportérů?

Ing. Lee Louda, výkonný ředitel Institutu restrukturalizace a insolvence: Je reálné zahájit provoz nového podniku v průběhu insolvenčního řízení?

Mgr. František Korbel, Ph. D., partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners: Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Závěr konference: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.