Workshop k problematice finanční křehkosti proběhne koncem října

22.09.2015

Vědecký tým Výzkum insolvence již před časem oznámil dokončení prací na adaptaci Goodhart-Tsomocosova modelu finanční křehkosti na české prostředí. Výsledky tohoto bádání již byly zveřejněny na našich webových stránkách.

Nyní je již jisté, že ohlášený workshop k výsledkům výzkumu proběhne koncem října 2015 na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Přesné datum čas a místo konání budou zveřejněny s dostatečným předstihem.

"Jde o velmi specifickou záležitost, která je náročná z pohledu matematických postupů," poznamenal k tomu vedoucí týmu Výzkum insolvence Luboš Smrčka. Nicméně podle jeho slov může mít nově adaptovaný model velký praktický význam pro prognózování chování bankovních portfólií, ale i pro odhady dopadů různých variant vývoje ekonomiky na platební schopnost českých rodin. "V poslední době, přesněji v posledních čtvrtletích, jsme svědky zlepšování platební morálky českých rodin, ale podle nás to nutně nebude mít dlouhé trvání. S uvolněním úvěrové politiky bank dojde k určitému nárustu defaultu, neboť jsme toho názoru, že úvěrová expanze je nyní rychlejší než jakou by ospravedlňoval celkový ekonomický vývoj. Problém vidíme v tom, že i když ekonomické ukazatele na makro úrovni vykazují podle očekávání dobrá čísla, překlápění tohoto trendu do rodinných poměru jde pomaleji. Podobně jako Česká národní banka bychom i z důvodů finanční stability hospodářství viděli raději vyšší růst mezd. Přičemž chápeme, že je zde velmi pozitivní progres v nezaměstnanosti, což je nutné opravdu ocenit - nicméně výraznější růst reálných mezd bychom považovali v tuto chvíli za možná ještě podstatnější," dodal docent Smrčka.

Výsledky práce týmu v oblasti finanční křehkosti naleznete ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.