Ing. Drahomíra Dubská, CSc.

Vzdělání: Střední ekonomická škola v Písku (abs. 1970), Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta národohospodářská (abs. 1975), Ústřední ústav národohospodářského výzkumu, vědecká aspirantura (abs. 1991). Školení a kursy: Strategické plánování, Principy marketingu (Andersen Consulting v KB), Řízení likvidity, Mezinárodní bankovnictví (Barclays Bank v KB), Řízení aktiv a pasiv, Finanční řízení (Euromoney London v ČS), několik kursů Institutu bankovního vzdělávání ČNB (Řízení rizika, Počítačová simulace řízení banky, Nástroje kapitálového trhu, Technická a fundamentální analýza)

Praxe: 1977-1980 Technicko-ekonomický výzkumný ústav hutního průmyslu – organizace a řízení hutního průmyslu, 1986-1992 Ústřední ústav národohospodářského výzkumu - odvětvové analýzy, zahraniční obchod, zahraniční investice, regionální politika (1989 stáž v Budapešti jako vědecká aspirantka), 1992 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) - analýzy teritoriálních rizik (stáž v ČNB), 1993-1994 Komerční banka - business development, později vedoucí týmu analytiků výzkumu trhu, 1994-1995 Česká spořitelna - řízení likvidity, řízení rizik, později pověřena vedením odboru Řízení finančních rizik, 1996-1998 ČSOB - útvar strategie, 1998-2003 Economia, a.s. - redaktorka Hospodářských novin (Peníze a investice), od roku 2000 týdeníku Ekonom (finance, makroekonomika), 2004-dosud Český statistický úřad – analytička útvaru makroekonomických analýz (od září 2007 název změněn na útvar ekonomicko-statistických analýz).

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.