Ing. Jaroslav Schoenfeld, Ph.D.

Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Podnikohospodářská fakulta, doktorské studium, obor podniková ekonomika a management, vedlejší specializace Finanční manager, rok ukončení 2011. Disertační práce na katedře podnikové ekonomiky Vysoké školy ekonomické v Praze na téma „Stanovení hodnoty pohledávky simulací insolvenčního řízení“.

1993 – 1996 - Česká spořitelna, a.s., Městská pobočka Praha, správa rizikových bankovních činností
1996 - 2006 - Česká spořitelna, a.s., Centrála, úsek řízení úvěrových rizik, odbor restrukturalizace a vymáhání korporátních klientů, pozice – rizikový specialista se zaměřením na vymáhání, restrukturalizace a prodej rizikových pohledávek
2007- Česká spořitelna, a.s., Centrála, úsek řízení úvěrových rizik, odbor restrukturalizace a vymáhání korporátních klientů, pozice – zástupce vedoucího oddělení vymáhání a správy zajištění
2008 - 2011- Česká spořitelna, a.s., Centrála, úsek řízení úvěrových rizik, odbor restrukturalizace a vymáhání korporátních klientů, pozice – vedoucí oddělení vymáhání korporátních klientů, zástupce ředitele odboru restrukturalizace a vymáhání

2012 - dosud - Česká spořitelna, a.s., Centrála, ředitel odboru restrukturalizace a vymáhání I

2007 – 2011 doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, Podnikohospodářská fakulta, katedra podnikové ekonomiky. Interní doktorand. Vedení a oponování několik desítek bakalářských a diplomových prací na téma sanace a restrukturalizace firem a finanční analýza. Vědecká a výzkumná činnost zaměřena na problematiku restrukturalizace a řízení firem v insolvenci, na oceňování podniku a pohledávek v krizi (úpadku).
2009 – 2011 asistent na Vysoké škole ekonomické v Praze, Podnikohospodářská fakulta, katedra podnikové ekonomiky.
2011 – doposud odborný asistent na Vysoké škole ekonomické v Praze, Podnikohospodářská fakulta, katedra podnikové ekonomiky

2005 - 2011 Zástupce České spořitelny, a.s. v konkurzním nebo vyrovnávacím řízení u klientů TIBA, a.s., TEPNA, a.s., TEXLEN,a.s., Kordárna, a.s., Oděvní podnik, a.s. , SAZKA, a.s., CBPS,a.s. ECM REI A.G. a další.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.