doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

Od roku 2010 působí na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

V roce 2006 absolvoval Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze ve specializaci ekonomie, management, finance a právní úprava podnikání. V období 7/2008 – 1/2012 působil jako vedoucí oddělení Strukturálního a ekonomického rozvoje zemědělství v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. V roce 2011 úspěšně ukončil doktorské studium (Ph.D.) na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze ve specializaci podniková ekonomika. Od roku 2010 pracuje na katedře podnikové ekonomiky FPH VŠE v Praze. Je odborným garantem předmětů „Finanční analýza“ a „Analýza rizika a finanční modelování“. Zabývá se analýzou rizika a řízením rizik (stochastické simulační procesy, klimatické deriváty), finanční analýzou podniků, manažerskou ekonomikou, ekonomikou odvětví zemědělství a potravinářství a hodnocením dopadů investičních podpor. Je členem České akademie zemědělských věd. Od roku 2015 je docentem.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.