Mgr. Bc. Jiří Besser, LL.M..

Jiří Besser od roku 2006 působí jako advokát v pražské pobočce renomované mezinárodní advokátní kanceláře WEIL, GOTSHAL & MANGES.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v současné době dokončuje studium doktorského studijního programu „teoretické právní vědy" ve specializaci Soukromé právo I (občanské právo, obchodní právo, civilní proces) se zaměřením na právo kapitálových trhů a korporátní a soutěžní právo. Je také absolventem Vysoké školy hotelové v Praze. V současné době se pak připravuje ke studiu v rámci ročního studijního programu LLM (Master of Laws) na prestižní University of Cambridge, Faculty of Law, Velká Británie, kam byl přijat pro akademický rok 2012/2013.

Ve své praxi se Jiří Besser zaměřuje zejména na oblast práva obchodního, insolvenčního, korporátního a práva kapitálových trhů, jakož i na problematiku fúzí a akvizic a evropského soutěžního práva. Získal také rozsáhlé odborné zkušenosti ze zastupování klientů před soudy, rozhodčími tribunály, Evropskou komisí a národními soutěžními úřady, a to jak v zemích Evropské unie, tak v zemích mimo Evropskou unii.

Jiří Besser rovněž působí jako externista na Podnikohospodářské fakultě Vysoké škole ekonomické v Praze a příležitostně publikuje v odborných právních časopisech (viz kupř. Jiří Besser, Eva Kislingerová, Tomáš Krabec: Problémy s možností odhadu ceny obvyklé podniku z hlediska teorie ohodnocování podniku, Právní rozhledy 15/2011, s. 533.).

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.