doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

Inženýrské a doktorské studium absolvoval na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2003 působí na katedře podnikové ekonomiky na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Jeho odborná orientace směřuje do oblastí podnikových financí, finančního modelování, strategického managementu, fúzí a akvizic.

Během doktorského studia a během svého působení na katedře podnikové ekonomiky absolvoval řadu odborných stáží (2008: University of Denver, Spojené státy americké; 2008: Harvard Business School, Spojené státy americké; 2004: Technische Universität Dresden, Německo; 2002: University of Aarhus a Copenhagen Business School, Dánsko; 2001: Central European University, Maďarsko). Na katedře podnikové ekonomiky působil nejdříve jako tajemník, následně jako zástupce vedoucí katedry. V současné době působí na pozici proděkana pro pedagogiku na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze a na pozici akademického ředitele magisterského programu International Management/CEMS. Vyučuje předměty „Corporate Finance" a „Risk Analysis and Financial Modelling". Pravidelně přednáší rovněž na Università Commerciale Luigi Bocconi v italském Miláně. Je autorem či spoluautorem více jak šedesáti publikací, z toho pěti monografií. Řada z nich byla oceněna děkanem Fakulty podnikohospodářské či rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze. Vyučuje také v rámci MBA studia na Prague International Business School při VŠE v Praze. Ve své výzkumné i pedagogické činnosti úzce spolupracuje s praxí.

 

Další podrobnosti https://isis.vse.cz/lide/clovek.pl?id=51627

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.