doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.

VII/2013 - dosud - docent na Katedře podnikové ekonomiky, Fakulty podnikohospodářské na Vysoké škole ekonomické v Praze.

IX/2006 – VI/2013 – odborný asistent na Katedře podnikové ekonomiky, Fakulty podnikohospodářské na Vysoké škole ekonomické v Praze.

I/1993 - VIII/2006 – OSVČ – s vlastní praxí dle níže uvedené odbornosti. Vedle toho státem jmenovaný nucený správce respektive likvidátor C. S. Fondy, a.s. investiční společnost, Velfíkova 8, Praha 6 (III/1997 - doposud), Investiční společnosti FUTURUM, a.s., Na Můstku 10, Praha 1 (1998 - II/2006) – úspěšný při dosažení částečného odškodnění podílníků. Dále likvidátor několika penzijních fondů (PF MULTI a Bankovní penzijní fond – 1998, PF Certum - Renta a PF Vyšehrad – 2000) a správce konkursní podstaty řady obchodních společností (např. WECOM, a.s. - 2002, SG-Industry, a.s.- 2003 - 6/06, Geofyzika, a.s. - 2004).

IX/1984 - XII/1992 - ÚEB ČSAV, Na Karlovce 1a, Praha 6 – odborný asistent - izolace virů z přirozených zdrojů, jejich identifikace, tj. sérologie, el. mikroskopie, elektroforéza.

Další odbornosti: daňový poradce (1993), makléř (1996), certifikovaný bilanční účetní (1998), soudní znalec v oboru ekonomiky, ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování cenných papírů, RM-S, burza cenných papírů a oceňování podniků (2000, rozšíření 2003), účetní a daňový expert (2001), rozdílová zkouška insolvenčního správce, držitel oprávnění k výkonu funkce insolvenčního správce (2011).

Studijní pobyty:

  • VI/2008 – hostující badatel (visiting Scholar) na St. Edmund Hall, Oxford, OX1 4AR
  • V - VI/2009 – akademický host (Academic Visitors) na St. Edmund Hall, Oxford, OX1 4AR
  • VI/2010 – akademický host (Academic Visitors) na St. Edmund Hall, Oxford, OX1 4AR
  • VI/2011 - akademický host (Academic Visitors) na St. Edmund Hall, Oxford, OX1 4AR

Další podrobnosti http://nb.vse.cz/~smrckal/index.html

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.