doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.

Marie Paseková absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu obchodní a na Universitě Tomáše Bati ve Zlíně, fakultě managementu a ekonomiky absolvovala doktorské studium a získala titul Ph.D. V roce 2010 byla jmenována docentkou pro obor Management a ekonomika podniku.

Pracovala 11 let jako personální referent a metodik informační soustavy. V současné době pracuje jako odborný asistent na UTB ve Zlíně, na fakultě managementu a ekonomiky, na ústavu financí a účetnictví. Ve své pedagogické práci zaměřuje na výuku účetnictví, mezinárodních standardů účetního výkaznictví a účetnictví v angličtině. Ve výzkumu se zabývá studiem faktorů ovlivňujících finanční řízení malých a středních podniků, studiem zdrojů využitelných ke zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a užitím IAS/IFRS v malých a středních podnicích a vliv na měření jejich výkonnosti. V současné době je zodpovědnou řešitelkou projektu číslo 402/09/0225 s názvem „Užití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a vliv na měření jejich výkonnosti". Byla spoluřešitelkou týmu výzkumného úkolu „Výzkum a konkurenční schopnosti českých průmyslových výrobců Podílela se na projektech v rámci programu Socrates programme, Comenius - Globalization - European challenges, a Leonardo da Vinci - European Union Regional Training for Institution Building Course". Byla řešitelkou projektů e-learningových výukových opor pro předměty účetnictví a mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Publikuje a přednáší na konferencích jak v České republice, tak i v zahraničí.

 

Další podrobnosti http://web.fame.utb.cz/?id=0_2_5_2&iid=&lang=cs&type=0&l_id=126&nopriloha=&PHPSESSID=b01288c6087f1691603d59f6ba5aaf64

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.