Mgr. Petr Ševčík

Pracovník legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti České republiky. Zde se specializuje na profesní legislativu.

- člen expertní skupiny pro reformu justice ČR zřízenou Ministerstvem spravedlnosti

- člen expertní skupiny pro znaleckou a tlumočnickou činnost

- autor věcného záměru a paragrafového znění zákona o zapsaných znalcích

- autor věcného záměru a paragrafového znění zákona o zapsaných tlumočnících a překladatelích

- člen pracovního výboru Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

- do 6/2011 člen katedry správního práva fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni

- do 12/2012 člen sekce předsedy Legislativní rady vlády

- od 2/2012 člen katedry podnikové ekonomiky fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze – řešitel grantového projektu TAČR

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.