Zpravodajství

Sněmovní tisk 71 zpochybnil poslanec ANO20.02.2018 Podle posledních informací sdělovacích prostředků došlo v hnutí ANO k rozkolu mezi ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem a poslancem za stejnou politickou formaci Patrikem Nacherem. Zatím není jasné, jak to může ovlivnit osud této novely. více

Alarmující zpráva o vývoji počtu exekučních řízení v České republice12.02.2018 Podle informací Hospodářských novin, které se odvolávají na projekt mapaexekucí.cz, dosáhl počet lidí, proti kterým je vedeno alespoň jedno exekuční řízení již 862 507 osob. více

Oddlužovací novela insolvenčního zákona znovu v Poslanecké sněmovně01.02.2018 Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) splnil svůj slib z loňského roku a předložil do Poslanecké sněmovny znovu novelizaci insolvenčního zákona. Jde o tak zvanou oddlužovací novelu. více

Některé zákruty evropského insolvenčního práva22.01.2018 Server Právní prostor zveřejnil zajímavý text expertů kanceláře Havel&Partners o specifických otázkách evropské úpravy insolvencí tak, jak je řeší nová úprava účinná od poloviny loňského roku. více

Ještě k případu OD Prostějov a ústavní stížnosti Bourke Trust22.01.2018 Jak jsme již informovali, Ústavní soud odmítl stížnost společnosti Bourke Trust a. s. (dříve PYRGHOS LEFKOS a. s., která se domáhala zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2013 č. j. 29 ICdo 3/2013-283, usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 10. 2012 č. j. 13 VSOL 41/2012-266 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 5. 2012 č. j. 37 (39) ICm 1154/2010-223, přičemž tvrdila, že v důsledku těchto soudních rozhodnutí došlo k porušení čl. 11 a 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Spolu s ústavní stížností stěžovatelka podala podle § 74 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), návrh na zrušení § 235 odst. 2 a § 239 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který zdůvodnila tím, že citovaná ustanovení porušují čl. 11 a 36 Listiny. více

Přesně podle plánu: Počty insolvenčních návrhů rychle klesají09.01.2018 Poslední zpráva společnosti Creditreform o vývoji počtu nových insolvenčních řízení v České republice potvrdila očekávání. Počet insolvenčních návrhů v roce 2017 meziročně výrazně poklesl. A to o více než pětinu. více

Ústavní soud řešil otázku reorganizace a upřednostnil práva věřitelů05.01.2018 V dalším z řady sporů týkajících se výkladu insolvenčního zákona, které dospěly v poslední době k Ústavnímu soudu, se nejvyšší arbitr rozhodl ku prospěchu věřitelů tím, že ponechal insolvenčním soudům možnost přezkoumat skutečný stav věcí dlužníka bez ohledu na to, zda dlužník navrhnul s podporou jím uznaných věřitelů předbalenou reorganizaci či nikoliv. více

Insolvenční zprávy dne: správce Viktoriagruppe chce zpět ropu za miliardu, Poldi je v konkurzu a policie dál šetří OKD11.12.2017 Málokdy se v jeden den sejde tolik výrazných zpráv, které se týkají insolvenčních řízení, jako se to stalo 11. prosince 2017 více

Právní rádce o sporu mezi ministerstvem a správci11.12.2017 Velmi zajímavý text o sporu mezi Ministerstvem spravedlnosti ČR a některými insolvenčními správci přinesl ve svém posledním vydání časopis Právní rádce. Podobných třecích ploch v poslední době stále přibývá a podle našeho názoru to relativně v krátké době povede k celkové novelizaci legislativy, která se postavením insolvenčních správců zaobírá. více

V říjnu zbankrotovalo 78 obchodních společností a 478 podnikatelů. Osobních bankrotů bylo 99821.11.2017 Minulý měsíc bylo vyhlášeno 78 bankrotů obchodních společností, 478 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 998 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 108 návrhů na bankrot obchodních společností, 518 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 090 návrhů na osobní bankrot. Počet bankrotů i návrhů se tak oproti září zvýšil ve všech kategoriích. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz. Informaci přinesly Konkurzní noviny. více

InsolCentrum: Insolvence selhávají21.11.2017 Konkurzní noviny přinesly rozhovor s advokátkou, dlouholetou konkurzní správkyní, bývalou prezidentkou Komory pro krizové řízení a insolvenci v ČR, jednatelkou společnosti InsolCentrum, s.r.o, která se za bývá výzkumem dat z insolvenčních řízení podnikatelské sféry JUDr. Jarmilou Veselou. více

Tečka za případem Oděvní podnik?16.11.2017 Společnost Pyrghos Lefkos (nyní Bourke Trust) neuspěla s podáním u Ústavního soudu. Ten zamítl návrh na zrušení části insolvenčního zákona. Jednotlivý věřitel tak nadále nemůže odporovat právním úkonům dlužníka. Pravomoc podat odpůrčí žalobu má jen insolvenční správce. více

Archiv

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.