Duben: Pokles počtu návrhů i prohlášených konkurzů

04.05.2021

Podle pravidelného reportu společnosti Surveilligence poklesnul v dubnu 2021 jak počet podaných insolvenčních návrhů, tak i počet skutečně prohlášených konkurzů na majetek podnikatelských subjektů. Znamená to, že vládní opatření nadále oddalují dopady koronavirové krize do vývoje v insolvenční oblasti.

Dubnová zjištění společnosti Surveilligence lze shrnout do těchto základních dat:

Bylo podáno 80 insolvenčních návrhů, tj. o 33 méně než v březnu 2021 (113 návrhů), bylo prohlášeno 54 konkurzů právnických osob, tj. o 11 méně než v březnu 2021 (65 konkurzů). V dubnu 2021 nebyla povolena žádná reorganizace a ani nebyla žádná reorganizace přeměněna v konkurz. Nově došlo k vyhlášení 11 moratorií, tj. o 4 více než v březnu 2021 (např. Luxury Brand Management a.s.).

Dosavadní výsledky velmi zajímavě shrnuje graf kumulovaného počtu prohlášených konkurzů a reorganizací. Z něj je jasně vidět, že letošek zatím v celkových počtech zaostává za některými předchozími roky, především se ale ukazuje, že jakkoliv první měsíce naznačovaly nějaký větší růst, zatím se tento předpoklad nenaplnil a celkový trend nevybočuje z obvyklého stavu.

 

 

Celou zprávu společnosti Surveilligence naleznete ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.