Piketty a jeho pohled na kapitál mohou změnit i celkový pohled na dluhy a jejich řešení

03.04.2021

Jméno francouzského ekonoma Thomase Pikettyho patří v posledních letech k těm nejvíce skloňovaným a jeho kniha Kapitál v 21. století ovlivnila ekonomické myšlení podobně, jako o několik let dříve Thalebova Černá labuť. Vyvolala přinejmenším podobně silnou reakci a polemiku - ať již hovoříme o reakcích kladných nebo záporných.

Server A2larm (celý text ZDE) přinesl rozhovor s tímto ekonomem, jehož klíčovou knihu vydalo česky v roce 2015 vydavatelství UNIVERSUM - rozhovor je však zaměřený na jeho podstatně novější publikaci Kapitál a indeologie (francouzsky 2019, anglicky 2020, česky dosud nepublikováno, publicistický souhrn recenzí například ZDE).

Pikettyho teorie se sice přímo nedotýkají otázky dluhu, zaměřují se však na problematiku, které se zadlužením poměrně výrazně souvisí - na otázku rostoucí disproporce v příjmech. Jak již upozornili někteří recenzenti, předpoklad uskutečnění Pikettyho myšlenek cesty k větší příjmové rovnosti (což vůbec neznamená k absolutní rovnosti), by nutně znamenal také souběžné řešení zadlužení domácností a to ve velmi rozsáhlém rozměru. "Pokud uvažujeme o příjmové nerovnosti, pak o ni musíme uvažovat v rovině disponibilních příjmů, čili čistých příjmů po zdanění a nelze opomenout, že také po uhrazení nároků mandatorních, tedy mimo jiné obsluhy dluhu. Jinak těžko diskutovat o snížení příjmové nerovnosti. Ostatně Piketty jako cestu k posílení vzájemné solidarity vidí prograsivní zdanění, nikoliv nějakou cestu, jak příjmy jednotlivce omezit nějakým absolutním "stropem"," poznamenal ke vztahu mezi módní ekonomickou teorií a otázkou zadlužení vedoucí týmu Výzkum insolvence profesor Luboš Smrčka.

Podle jeho slov získávají Pikettyho teorie stále silnější politickou i občanskou oporu a není nemožné, že již během několika let mohou velmi silně ovlivňovat řadu zemí a jejich reálné kroky. "Vidíme to třeba v Německu, kde velmi posilují Zelení, o kterých můžeme celkem s klidem říct, že Pikettyho teorie na ně mají velký vliv. A nalezli bychom to i řadě dalších zemí. Vyspělý svět se prostě v pohledu na tuto oblast dost podstatně mění  a vyvíjí. Diskuse o tom, zda může existovat dlouhodobá prosperita bez toho, že by se podařilo uzavřít alespoň částečně příjmové nůžky, není úplně nová. Konec konců je to přece i otázka udržitelnosti tržní ekonomiky - pokud ta nemá silnou podporu většiny obyvatel, nemůže existovat. Z tohoto pohledu můžeme říct, že Pikettyho teorie a návody řešení nerovností jsou v podstatě pouze pokusem, jak udržet v "provozu" demokracii, kapitalismus a tržní prostředí bez toho, že by tyto tři pilíře moderních společností byly svrženy většinou, která z nich nemá žádný nebo jen velmi malý užitek."

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.