Senát schválil Lex COVID justice a další balík zákonů reagujících na koronovirovou krizi

17.04.2020

V pátek 17. dubna schválil Senát Parlamentu České repubiky během celodenního jednání druhou část balíčku návrhů vlády na změny zákonů reagující na problémy se epidemií koronaviru.

Součástí balíčku bylo také schválení senátního tisku 233, kterým byl zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu. Zákon znamená relativně výrazný zásah do exekučního a insolvenčního ráva, většina opatření v něm obsažených je nicméně svou účinností časově ohraničena.

Mezi klíčové části zákona patří suspendování povinnosti dlužníka podat na sebe samotného insolvenční návrh, dochází také k úpravě povinnosti uhradit během oddlužení vedeného podle podoby zákona před 1. 7. 2019 alespoň třicet procent dluhu a další.

Kompletní znění zákona naleznete ZDE.

Technicky vzato je možné, aby zákon nabyl účinnosti ještě během dubna, neboť podle par. 36 nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.