Senát vrátil Poslanecké sněmovně novelu insolvenčního zákona

20.12.2018

Do jisté míry očekávané rozhodnutí přišlo ze Senátu Parlamentu České republiky, který vrátil Poslanecké sněmovně k dalšímu jednání návrh novely insolvenčního zákona.

Senátoři se shodli na třech věcech, které chtějí změnit. Pro server novinky.cz je shrnul senátor Jiří Dienstbier ml.: „Jeden snižuje částku, kterou musí být dlužník schopen měsíčně platit. Druhý návrh doplnil definici nepoctivého záměru, což posuzuje soud a třetí řeší třicetiprocentní podmínku úhrady dluhu. Stačí, aby dlužník plnil po dobu pěti let povinnosti, které mu zákon ukládá.”

Návrh Senátu tak do jisté míry akceptuje ty verze, které v Poslanecké sněmovně předkládala například Kateřina Valachová (ČSSD) či poslanci za Piráty, vychází vstříc námitkám neziskových organizací (například Člověk v tísni) a vrací se v řadě ohledů k linii, kterou obsahoval původní záměr novely vypracovaný minulým ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem. V jednoznačném otevření možnosti pětiletého oddlužení i bez splnění kvóty třiceti procent splaceného závazku pak jde i nad původní záměr (kde šlo o lhůtu sedmi let).

Poslanecká sněmovna projedná opakovaně návrh novely pravděpodobně během ledna a února. V tom případě by mohla být dodržena účinnost hlavních částí zákona od 1.6. nebo od 1.7. příštího roku (účinnost u některých dalších je definována samostatně - viz ZDE).

Proti verzi připravené Poslaneckou sněmovnou se postavili i senátoři za ODS, avšak s tím, že nedostatečně motivuje dlužníky a znevýhodňuje věřitele. „Zákon dostatečně nemotivuje a v jistém smyslu slova ani neodměňuje dlužníky za to, zda a v jaké výši splácejí své dluhy, a bohužel nemotivuje dostatečně ani insolvenční správce, aby dohlíželi na to, aby dlužníci řádně spláceli,” uvedl podle serveru novinky.cz senátor za ODS Miloš Vystrčil.

Podle některých poslanců by však bylo možné motivaci insolvenčních správců řešit novelou vyhlášky o nákladech a odměnách, především v otázce zpeněžení majetku a to zejména tehdy, nalezne-li správce finanční jmění dlužníka a dokáže-li ho využít ku prospěchu věřitelů. Podobně také u zpeněžení majetku by bylo možné dosáhnout vcelku jednoduše toho, aby náklady s jeho zpeněžením a odměna správce byly adekvátní vynaloženému úsilí.

Zprávu serveru novinky.cz naleznete ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.