Tečka za případem Oděvní podnik?

16.11.2017

Společnost Pyrghos Lefkos (nyní Bourke Trust) neuspěla s podáním u Ústavního soudu. Ten zamítl návrh na zrušení části insolvenčního zákona. Jednotlivý věřitel tak nadále nemůže odporovat právním úkonům dlužníka. Pravomoc podat odpůrčí žalobu má jen insolvenční správce.

"Ústavní soud neshledal, že by daná právní úprava v praxi selhávala, jde-li o efektivní ochranu subjektivních práv věřitelů," uvedl v odůvodnění soudce zpravodaj Jan Filip.

"My jsme navrhli optimalizaci insolvenčního řízení, která by mohla vést k vyšším výtěžkům v insolvenčním řízení. Samozřejmě nejsme šťastni z toho, že Ústavní soud se touto cestou nevydal," řekl ČTK advokát firmy Tomáš Troup.

Firma se dříve jmenovala Pyrghos Lefkos a patřila k největším věřitelům Oděvního podniku, který skončil v konkurzu. Žalobou se domáhala určení, že ústní dohoda z let 2009 a 2010 mezi Oděvním podnikem a Českou spořitelnou jako dalším velkým věřitelem je neúčinná. Dohoda se týkala konkrétní transakce na finančním trhu.

Krajský soud v Brně odpůrčí žalobu odmítl a poukázal na to, že podle insolvenčního zákona ji může podat jen insolvenční správce. Rozhodnutí potvrdil Vrchní soud v Olomouci a poté i Nejvyšší soud.

Firma v ústavní stížnosti konstatovala, že nemá žádný nástroj, jak insolvenčního správce donutit k podání odpůrčí žaloby. Cestu přes věřitelský výbor nepokládala za dostatečně efektivní. Ústavní soud ale nenašel důvod ke škrtům v zákoně. Konstatoval, že podobnou právní úpravu mají i další evropské země.

Podle Filipa je určitá míra "kolektivizace" v insolvenčním řízení nezbytná. "Bez ní řízení nemůže být funkční," řekl Filip. Jednotlivý věřitel totiž "nehraje jen sám za sebe", jeho kroky se mohou pozitivně i negativně odrazit v právní sféře dalších věřitelů. Filip také zdůraznil zájem na rychlosti insolvenčních řízení.

Oděvní podnik požádal o vyhlášení insolvence v lednu 2010, důvodem byly nahromaděné dluhy. Soud nejprve v březnu 2010 souhlasil s reorganizací, podnik ale neměl dostatek peněz a plán vzdal. V květnu 2010 byl vyhlášen konkurz, který byl následně zrušen kvůli žalobě České spořitelny, která se nedostala do věřitelského výboru. Podruhé byl konkurz na firmu vyhlášen v květnu 2011, poté začal rozprodej jejího majetku, včetně ochranných známek.

Celý nález ÚS ZDE

"Ústavní soud neshledal, že by daná právní úprava v praxi selhávala, jde-li o efektivní ochranu subjektivních práv věřitelů," uvedl v odůvodnění soudce zpravodaj Jan Filip.

"My jsme navrhli optimalizaci insolvenčního řízení, která by mohla vést k vyšším výtěžkům v insolvenčním řízení. Samozřejmě nejsme šťastni z toho, že Ústavní soud se touto cestou nevydal," řekl ČTK advokát firmy Tomáš Troup.

Firma se dříve jmenovala Pyrghos Lefkos a patřila k největším věřitelům Oděvního podniku, který skončil v konkurzu. Žalobou se domáhala určení, že ústní dohoda z let 2009 a 2010 mezi Oděvním podnikem a Českou spořitelnou jako dalším velkým věřitelem je neúčinná. Dohoda se týkala konkrétní transakce na finančním trhu.

Krajský soud v Brně odpůrčí žalobu odmítl a poukázal na to, že podle insolvenčního zákona ji může podat jen insolvenční správce. Rozhodnutí potvrdil Vrchní soud v Olomouci a poté i Nejvyšší soud.

Firma v ústavní stížnosti konstatovala, že nemá žádný nástroj, jak insolvenčního správce donutit k podání odpůrčí žaloby. Cestu přes věřitelský výbor nepokládala za dostatečně efektivní. Ústavní soud ale nenašel důvod ke škrtům v zákoně. Konstatoval, že podobnou právní úpravu mají i další evropské země.

Podle Filipa je určitá míra "kolektivizace" v insolvenčním řízení nezbytná. "Bez ní řízení nemůže být funkční," řekl Filip. Jednotlivý věřitel totiž "nehraje jen sám za sebe", jeho kroky se mohou pozitivně i negativně odrazit v právní sféře dalších věřitelů. Filip také zdůraznil zájem na rychlosti insolvenčních řízení.

Oděvní podnik požádal o vyhlášení insolvence v lednu 2010, důvodem byly nahromaděné dluhy. Soud nejprve v březnu 2010 souhlasil s reorganizací, podnik ale neměl dostatek peněz a plán vzdal. V květnu 2010 byl vyhlášen konkurz, který byl následně zrušen kvůli žalobě České spořitelny, která se nedostala do věřitelského výboru. Podruhé byl konkurz na firmu vyhlášen v květnu 2011, poté začal rozprodej jejího majetku, včetně ochranných známek.

Více na http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-krimi/506781/ustavni-soud-zamitl-navrh-na-zruseni-casti-insolvencniho-zakona.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.