Tomáš Richter přichází s návrhem rychlé novelizace reorganizace podle insolvenčního zákona

25.04.2020

Na stránkách blogu Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka zveřejnil Tomáš Richter text, ve kterém shrnuje několik námětů na rychlou novelizaci insolvenčního zákona tak, aby došlo k úpravě pasáží o reorganizaci v co nejkratším čase.

Tomáš Richter v textu píše: "přes insolvenční „první pomoc“, vyhlášenou ve sbírce zákonů pod č. 191/2020 Sb., lze v důsledku pandemie Covid-19 a restriktivních opatření vlády přijatých v reakci na ni očekávat významný nárůst finančního distresu v podnikatelské sféře. Podnikateléjejichž podniky byly vvětších finančních problémech již před propuknutím pandemieskončí v úpadku prakticky jistě. Avšak i u dosud zdravých podniků může být propad příjmů a likvidity v důsledku pandemie natolik dramatický, že jej bez asistence nástrojů, jež poskytuje insolvenční řízení, nebude možno zvládnout.

Tento text předpokládá, že v řádu dvou až tří měsíců nebude v silách České republiky vypracovat a přijmout pravidla implementující  nový rámec pro preventivní restrukturalizaci podle směrnice EU 2019/1023. Implementační projekt, započatý Ministerstvem spravedlnosti již v roce 2019, by měl rozhodně pokračovat s maximální intenzitou, pokud možno tak, aby implementační legislativa mohla nabýt účinnosti nejpozději k 1. lednu 2021.  

V mezidobí by však bylo možno v relativně krátkém časovém horizontu připravit, a v akcelerovaném legislativním procesu i přijmout, takové změny insolvenčního zákona, které by ekonomicky životaschopným podnikatelům, jejichž finanční situace bude krizí vyvolanou epidemií Covid-19 významně destabilizována, umožnily použít řešení úpadku či hrozícího úpadku reorganizací dle stávající části druhé, hlavy II insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., v platném znění, s nižšími celkovými náklady, než jaké vznikají za platné právní úpravy.  

Cílem tohoto textu je předložit k diskusi možné změny insolvenčního zákona, které by k takovému výsledku mohly vést v relativně krátkém časovém horizontu, např. s datem účinnosti změn k 1. červenci 2020."

Celý text je k dispozici ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.